Spara en arbetsbok Använda lösenord

October 20

Excel innehåller en funktion som gör att du kan spara en arbetsbok med ett lösenord så att endast andra som har lösenordet kan komma åt filen. Denna form av skydd kan hindra andra från att använda en arbetsbok om de inte känner till ditt lösenord. För att spara en arbetsbok med lösenordsskydd, gör du så här:

  1. Tryck på F12. Excel visas den välbekanta dialogrutan Spara som.
  2. Använd kontrollerna i dialogrutan för att ange ett filnamn och en plats, som du normalt gör.
  3. Klicka på knappen Verktyg längst ned i dialogrutan Spara som, och välj sedan Allmänna alternativ. Excel visar Allmänna dialogrutan Alternativ. (Se figur 1.)

    Spara en arbetsbok Använda lösenord

    Figur 1. Allmänna dialogrutan Alternativ.

Den allmänna dialogrutan Alternativ innehåller lådor där man kan mata in två lösenord. Varje lösenord kontrollerar en annan skyddsnivå. Om du fyller i den första lösenordsfältet, du ange lösenordet någon behöver veta helt enkelt att öppna arbetsboken. Om du fyller i det andra fältet, sedan behöver någon att veta att lösenord för att göra några ändringar i arbetsboken. Förstå att de fortfarande kan rädda det öppna arbetsbok under ett nytt namn, men de kan inte göra några ändringar och spara dem tillbaka in i samma fil på datorn.

Du bör sätta dina lösenord som önskat, och klicka sedan på OK för att stänga Allmänna dialogrutan Alternativ. Du uppmanas att bekräfta ditt lösenord, och sedan kan du fortsätta att spara filen (med hjälp av dialogrutan Spara som) som vanligt.

Som en sista varning, bör du notera att ingen av de infödda (inbyggda) lösenordsprogram i Excel är särskilt robust. Om du vill ha bästa möjliga skydd, bör du titta på en tredjepartslösning för kryptering och skydda dina arbetsböcker.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (6119) gäller för Microsoft Excel 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Spara en arbetsbok Använda lösenord.