Suffix som används i medicinsk Coding / Billing

August 16

Termerna du möter i den medicinska kodning / fakturering världen måste sluta på något sätt, och det händer med ett suffix, som har en speciell betydelse alla sina egna. Att veta deras betydelser är avgörande för en medicinsk koder eller Biller jobb. Suffix beskriver tillståndet eller åtgärd.

Till exempel, innebär -scopy använda ett instrument för att visa. Därför vet du att ordet artroskopi avser att titta in i leden med en räckvidd (prefixet arthro- refererar till det gemensamma), och bronkoskopi avser att titta in i luftvägarna (bronch - betyder "luft") med en räckvidd.

Här listas vanliga suffix och deras betydelse.

Suffix Betydelse Suffix Betydelse
-algia Smärta -ostomy Öppning
-asis Tillstånd eller tillstånd av -pathy Sjukdom
-cide Destroy -penia Brist
-coele Svullnad eller hålighet -pexy Fixering
-desis Bind ihop -phasia Speaking
-ectomy Kirurgiskt avlägsnande -pheresis Borttagande
-emia Blod Förhållande -plasia Bildning eller utveckling
-genic Producera -plasty Kirurgisk reparation
-gram En inspelning -rhaphy Kirurgisk sutur reparation
-graph En inspelning instrument -scopy Användning av ett instrument för visning
-ia Onormal tillstånd -stenosis Förträngning
-itis Inflammation -stomy Öppning
-lysis Förstörelse -tomy Skäroperation
-malacia Uppmjukning -version Turning
-otomy Kirurgisk öppning