Vad betyder en kopiator Tekniker göra?

August 18

En kopiator tekniker ger service och support för kopiatorer. I detta arbete ingår regelbundet underhåll av kopiatorer, tillsammans med felsökning och reparationer för kopiatorer som inte fungerar korrekt. För att bli en kopiator tekniker, är det nödvändigt att ha en gymnasieexamen på ett minimum och helst att ha ett intyg från en teknisk skola. Sådana intyg visar att människor har genomgått utbildning och är väl förtrogna med kopiator elektronik, inklusive fordonsdatorer.

Vissa kopiator tekniker arbetar i ett lager eller reparationsverkstad. Utrustning skickas till anläggningen för underhåll och reparationer. De inspektera utrustning, byt trasiga eller skadade delar, bekräftar att utrustningen fungerar korrekt, och skicka tillbaka ut. Dessa kopiator tekniker kan arbeta för kopiatortillverkare samt leasingföretag som tillhandahåller utrustning för företag av olika storlekar.

En kopiator tekniker kan också arbeta inom fältservice. Dessa kopiator tekniker reser till platsen för en kopiator för att ge på plats tjänst. Deras arbete ingår schemalagda underhållsbesök samt akutbesök, att ta itu med kopiator fel. Denna typ av arbete kräver en förmåga att arbeta under press och att arbeta med människor, som kopiator tekniker måste kunna interagera med människor på ett kontor när de utför reparationer och ge undervisning i kopiator bruk.

Historiskt kopiatorer var främst mekanisk och kopiator tekniker kunde ofta lära sig på jobbet. Idag, datorerna i hjärtat av avancerade kopierings system kräver tekniker för att vara skicklig, inte bara med mekaniska frågor som matartråg, men också att vara väl förtrogen med kopiator programvara och diagnostiska verktyg. En kopiator tekniker måste kunna avgöra om ett problem ligger i mekaniken eller elektroniken i kopiatorn för att ta itu med det och att få kopiatorn fungerar igen.

Kopiator tekniker medfölja också kopiatorer till deras ursprungliga installationer. Dessa fälttekniker inrättat kopiatorn och ge instruktioner till användarna så att de förstår hur man använder kopiatorn och hur man får ut det bästa av utrustningen. Att arbeta som kopiator tekniker på installationer kräver utmärkta kommunikationsfärdigheter; underlåtenhet att tillhandahålla lämpliga instruktioner kan resultera i upprepade besök för att reparera kopiatorn efter missbruk.

Timmarna för en kopiator tekniker kan vara lång, eftersom många företag lovar snabb vändning för sina kunder. Kopiator tekniker är berättigade till övertid för sina extra timmar, men vissa tycker de långa timmar en motgång, särskilt om de arbetar på fältet och logga mycket tid i bilen.

  • Kopiator tekniker ansvarar för regelbundet underhåll av kopiatorer.
  • En kopia tekniker måste veta hur man hanterar olika märken av kopieringsmaskiner.
  • Mindre kopiator reparationer kan ibland göras genom kontorsarbetare som använder maskinen.