Trådlöst nätverk Administration: lösenordet Ändra

March 3

Förmodligen är det första du ska göra när du installerar en trådlös åtkomstpunkt är att ändra sin administrativa lösenord. De flesta åtkomstpunkter har en inbyggd, webbaserad utskriftsformat som du kan komma åt från vilken webbläsare för att konfigurera åtkomstpunktens inställningar. Inställningssidan skyddas av ett användarnamn och lösenord. Men det användarnamn och lösenord som ursprungligen satt till standardvärden som är lätta att gissa.

Till exempel, är standard användarnamnet för Linksys accesspunkter tomt, och lösenordet är "admin". Om du lämnar användarnamn och lösenord som till sina standardvärden, kan vem som helst komma åt åtkomstpunkten och ändra dess konfigurationsinställningar, vilket förbi någon annan säkerhetsfunktioner som du aktiverar för åtkomstpunkten.

Så, är det första steget i att säkra trådlösa åtkomstpunkten ändra installationslösenordet till ett värde som inte kan gissas. Använd en slumpmässig kombination av siffror och både stora och små bokstäver. Var noga med att lagra lösenordet på en säker plats.

Om du har glömt lösenordet kan du trycka på återställningsknappen på routern för att återställa den till fabriksinställningarna. Sedan kan du logga in med standardlösenordet, där du kan hitta med den dokumentation som medföljde routern.