Vilka är fördelarna med cochleaimplantat för döva?

April 30

Fördelar med cochleaimplantat för döva inkluderar det faktum att de kan hjälpa till att återställa en persona € s utfrågning i viss utsträckning. Genom att göra så, kan de som får implantat kunna känna igen tal och att lära sig att korrekt uttala och ljud ut ord. De som hade grav hörselnedsättning men var inte helt döv kan uppleva vissa restaurering i sin hörselfunktion, även om det inte kommer att vara samma som tidigare.

Ett cochleaimplantat är en elektronisk anordning som fungerar som ett substitut för hörselnerven. Implantaten skickar elektriska impulser för att tillåta öronen för att plocka upp ljud och hjälper till att dechiffrera uttal och tal mönster. Cochleaimplantat för döva kan tillåta dem att höra hela eller delar av vissa ljud, även om hörseln är inte så det skulle vara naturligt. De ger konstgjord väg en representation av ljud, så att patienten kan förstå vad som sägs.

Användningen av cochleaimplantat för döva gynnar alla åldersgrupper. Barn får ofta implantat eftersom de tillåter dem att lära tal, interagera med andra barn, och lär andra kritiska färdigheter lättare än de skulle utan dem. Med terapi, kan barnen lära sig att känna igen tal utan att använda teckenspråk eller att de kan använda sina nya förhör i kombination med teckenspråk.

Äldre vuxna som har förlorat sin hörsel senare i livet kan också dra nytta av implantat. De kanske redan har lärt tal och andra färdigheter, så implantaten tillåter dem att känna igen ljud och använda kunskaper de minns. Användning i cochleaimplantat för döva kan användas till patienter så unga som ett år och lika gammal som mycket äldre, om man antar att en patient är i tillräckligt bra hälsa att genomgå proceduren.

Inte alla döva patienter är berättigade till ett cochleaimplantat. Till exempel kan de vars hörselnedsättning endast omfattar vissa frekvenser inte gynnas. Andra kan inte tåla en kirurgisk operation på ett säkert sätt. Spädbarn är inte heller berättigade till åldern av 12 månader.

Nyare teknik utvecklas som kan tillåta användning av cochleaimplantat för döva att nå fler patienter med ett bredare spektrum av förhållanden. Huruvida en patient är en bra kandidat kommer att vara upp till patienten och hans läkare att avgöra. Ytterligare terapi och behandling krävs efter operationen, så att patienterna kan lära sig att använda känslan av ljudet med implantatet.

  • Cochleaimplantat tillåter döva individ att höra ljudet igen, upp till en viss utsträckning.