Vad är Tissue Homogenisering?

April 5

Vävnads homogenisering är en process som används för att bereda vävnadsprover för vissa typer av studier. Det handlar uppmuntra celler att lysera, eller bryta isär för att frigöra deras innehåll. Enheter konstruerade för vävnads homogenisering används i många lab anläggningar och specialiserade tekniker kan användas för vissa typer av celler, som till exempel när celler är svåra att bryta upp på grund av sin struktur. Olika labb har specifika protokoll för att hantera denna process, som bygger på standarder som fastställts av laboratorie handledare.

En av de enklaste och vanligaste vävnads homogenisering tekniker involverar kör vävnaden genom en mixer. Detta bryter cellerna upp och skapar en likformig massa. Celler kan också malas med en mortel och mortelstöt eller utsatts för kemiska behandlingar som spräcka cellväggarna. I homogeniseringsprocessen, är innehållet i cellerna frigöras och flyta fritt, inklusive organeller i cellerna tillsammans med de fluider som rör sig inuti cellerna.

Den homogeniserade vävnaden kan spinnas i en centrifug för att separera det i lager, tillåter människor att rena provet för att extrahera komponenterna som de vill. Vävnads homogenisering kan användas för att samla in DNA-prover, enzymer, specifika organeller och andra saker som kan vara närvarande i en cell. Den utförs i en kontrollerad miljö för att undvika att införa föroreningar, såsom vävnad från andra källor. Prover som har homogeniserats kan lagras för framtida testning i vissa fall, beroende på den vävnad och hur provet har använts.

Medicinsk testning kan kräva användning av vävnad homogenisering att isolera föreningar av intresse i ett prov, och denna teknik används även i vetenskaplig forskning. Särskild försiktighet vidtas vid arbete med prover som man vet innehåller risker som mycket virulenta virus för att skydda labbtekniker och minska risken för kontaminering. Forskning om sådana material utförs vanligtvis i mycket säkra anläggningar utformade för att hålla prover säkert inne och befolkningen i allmänhet säkert utanför.

Homogenisering är en viktig del av arbetskraft protokoll för en mängd olika procedurer. Det är en form av förstörande provning, eftersom provet måste förstört att homogenisera den. Laboratoriepersonal kan ta ett skärmklipp från ett större vävnadsprov för homogenisering lämna intakt vävnad bakom för upprepade tester, undersökning i mikroskop, och andra aktiviteter. När provet har analyserats, loggas resultaten kan försiktigt och överblivna materialet kan tas om hand i en behållare för riskavfall.

  • En homogeniserad vävnad kan spinnas i en centrifug för att separera det i lager.
  • Laboratorie handledare garantera personalen följer fastställda protokoll för vävnads homogenisering.