Ställa Limit Djup Mellanrum i Equation Editor

August 31

När du använder Equation Editor, kan du mata summering och andra typer av ekvationer som använder gränser. Vissa begränsningar visas som tecken ovanför huvuddelen av ekvationen; vissa verkar nedan. Du kan styra avståndet Equation Editor-användare mellan baslinjen av ekvationen kroppen och baslinjen för den nedre gränsen linjen. Värdet du anger motsvarar en andel av normal avstånd som annars skulle användas. Således, ett värde på 150% representerar ett avstånd som är hälften så stor som normalt. Du kan ställa in denna justering enligt följande:

  1. Välj Mellanrum från menyn Format. Equation Editor visas Mellanrum dialogrutan.
  2. Klicka på Limit djupet rutan (du kommer att behöva scrolla ner lite i listan över avståndsinställningar). Equation Editor ändrar Mellanrum dialogrutan. (Se figur 1.)

    Ställa Limit Djup Mellanrum i Equation Editor

    Figur 1. Mellanrummet dialogrutan.

  3. Ange en gräns djupvärde som en procentandel av den normala.
  4. Klicka på OK.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (935) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.