Vilka är de olika användningarna av metaforer?

September 7

De olika användningsområdena för metaforer är att framkalla vissa bilder och känslor, för att skicka en underförstådd meddelande och att representera saker eller idéer. Writers av alla slag har alltid använt metaforer för att lägga mening åt sitt skrivande som går utöver det skrivna ordet i sig. Musiker, politiker och andra offentliga talare använder också metaforer för att öka betydelsen av deras ord och ofta använda dem för att skapa en bild. Metaforer är också en viktig del av vardagen som människor litar på metaforer för att beskriva och förstå världen omkring dem.

För så länge som litteratur och poesi har existerat, har författarna använt metaforer för att måla bilder för sina läsare. Dessa användningar av metaforer framkalla känslor i läsaren och skapa en bild som går utöver den bokstavliga betydelsen av orden. Till exempel kan en man som beskrivs som en hund tar upp en mycket annorlunda bild än ett beskrivs som en tjur. När man överväger användningen av metaforer, är det skrivna ordet förmodligen vad de flesta tänker på först, som poeter och författare är kända för att använda färgglada metaforer för att skapa en scen för sina läsare.

En av de mer subtila användning av metaforer är att skicka en underförstådd meddelande eller för att skapa ett profil genom användning av ord. Detta tenderar att vara vanligare med talade ord som när en politiker kampanjer, gör en offentlig talare ett tal, eller en musiker sjunger en sång. De ord som dessa människor väljer i slutändan kommer att skicka ett meddelande till sin publik. Ett exempel på detta skulle vara en politiker kallar sig själv "hand rättvisa" eller lovande "för att städa upp" en stad. Samma princip används även i marknadsföring och reklam för att bygga en bild för ett varumärke som folk kommer att relatera till och minnas.

På ett sätt, alla ord är metaforer för de verkliga objekten de representerar, och flera av de användningsområden för metaforer involverar vardagsspråket som de flesta människor aldrig ens känner igen som metaforer. Många vanliga fraser och vardagsuttryck är verkligen metaforer som har blivit ofta används för att uttrycka en idé. Förekomsten av tekniken har gjort det nödvändigt att använda symboliska metaforer för saker i cybervärlden, så att de verkar mer relevant för allmänheten. Exempel på detta är de "mappar" och "desktop" på en dator eller "varukorg" på en webbutik. Tilldela något konkret att en immateriell idé uttrycker det i ett sammanhang som är lättare att relatera till.

  • "Livet är som en chokladask" är en metafor.
  • "Kärlek är en ros med törne" är en vanlig metafor för kärlek.
  • Metaforer används i fiktion skrivande och poesi för att måla en bild för läsaren.