Lokalisera mappen Mina dokument

June 25

När du skapar ett makro, kan du behöver veta den fullständiga sökvägen till användarens Mina dokument-mapp. Sökvägen kan variera, baserat på systemet och användaren loggas in i systemet. Det enklaste sättet att hitta det är genom användning av Environ-funktionen, som visas här:

MsgBox Environ ("användarprofil") & "\ Mina dokument"

Denna kod raden visar hela sökvägen (inklusive enhetsbeteckningen) i en meddelanderuta. Om du vill ha sökvägen tilldelas en strängvariabel istället, kan du använda denna kodrad:

sMyPath = Environ ("användarprofil") & "\ Mina dokument"

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (222) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Leta upp mappen Mina dokument.