Hur är Whiplash Settlements Bestämd?

August 23

Bosättningar för whiplashskada bestäms av en formel som utvärderar hur mycket en plaintiffâ € s smärta och lidande är värda. Tillsammans med dessa immateriella förluster, whiplash bosättningar inkluderar vanligen faktiska kostnader som betalas ut efter en nackskada i en bilolycka. Medicinska räkningar, hyra bil kostnader och förlorade löner är alla beaktas i whiplash bosättningar. Några fall löses mellan auto försäkringsbolag, medan andra hamnar i domstol för att avgöra lämplig ersättning till offret.

Whiplashavvecklings ärenden som avgjordes domstolarna anser både allmänna och särskilda skadestånd hävdade. Särskilda skador inkluderar inkomstförlust eller potentiella intäkter från någon funktionsnedsättning orsakad av skadan. Om offret hade att anlita någon för att ta hand om honom eller henne under återhämtningsperioden att kostnaden anses vara en speciell skada. Alla medicinska och auto kostnader faller under denna del av fordran.

Allmän skador whiplash bosättningar är inte så enkelt. Vissa domstolar och försäkringsbolag använder fastställda riktlinjer för att utvärdera vad dollarn belopp att tilldela för sveda och värk. Dessa riktlinjer tar också hänsyn till eventuella psykologiska effekter kan patienten har upplevt från bilolycka, inklusive depression. Förlust av livsglädje är en annan faktor som faller under den allmänna skadeanmälan whiplash bosättningar.

Vissa personer som lider whiplashskada i en olycka är överens om att lösa direkt med ett försäkringsbolag istället för att lämna in en fordran i domstol. Försäkringsbolaget avgör hur mycket den fysiska och känslomässiga skador är värt och gör ett erbjudande till offret. Om erbjudandet accepteras, påståendet kan inte öppnas igen senare om extra kostnader uppkommer. Några whiplash bosättningar betalas ut i omgångar i stället för schablonersättning.

Många whiplashskador inträffar under en bilolycka när ett fordon träffas bakifrån. Effekten orsakar en kraftfull och tillbaka rörelse av huvudet, vållar de vävnader som stöder nacken eller ryggen. Whiplash betalningar också tilldelats dem som lider nackskador på flygplan, tåg eller buss. Whiplashskador kan också hända i ett plötsligt stopp som rycker nacken.

Skador på de mjuka vävnaderna kring nacke och ryggrad står för de flesta whiplash påståenden. Dessa skador kan vara mindre eller svår, beroende på om kotorna komprimeras eller nerver har kläm. Smärta och lidande kan fortsätta i flera år efter olyckan, eller kan lindras snabbt med medicinering och vila. Dessa faktorer gör whiplash bosättningar svåra att beräkna.

Käranden i en whiplash fall producerar generellt dokumentation och journaler för att stödja sina skada. Om det krävs en långsiktig rehabilitering eller sjukgymnastik, kan en Doctora € s rekommendation autentisera dessa påståenden. Den svårighet uppstår när man försöker utvärdera hur mycket smärta offret lider eller kommer att lida i framtiden från whiplash, och hur mycket att smärta är värt.

  • En man med whiplashkonsult med en advokat efter en bilolycka.
  • Ju tidigare försäkringsbolaget anmäls av en skada från en olycka, desto större chans att de mottagit skadestånd för skadan.
  • En kvinna som bär ett nackskydd för whiplash.
  • Whiplash kan uppstå när en person är i en bilolycka.
  • En gel pack kan användas för att tillfälligt lindra whiplash smärta.