Hur man använder TI-Nspire Mätning Transfer Verktyg

July 30

TI-Nspire Mätning Transfer verktyg kan du överföra resultatet av en beräkning, ett numeriskt textvärde, eller en mätning till en cirkel, stråle, eller vektor. Du kan också använda det här verktyget för att överföra en mätning till en axel. För att överföra en sluttning mätning till y -axeln, så här:

  1. Tryck [MENU] → Bygg → Mätning Transfer att åberopa Measurement Transfer verktyget.
  2. Flytta markören till resultatet av beräkningen lutning (eller numeriskt textvärde eller mätning) och tryck på [CLICK].
  3. Flytta markören till y -axeln och tryck [KLICKA].
  4. Tryck [ESC] för att gå ur Measurement Transfer verktyget.

Observera att en punkt visas på y-axeln med en y -koordinaten lika med det aktuella värdet av beräknings lutning. Försök att dra den ihåliga punkt på x-axeln och titta på när den punkt på y-axeln rör sig upp och ner.

Här är resultatet av att använda Measurement Transfer verktyget. Y -axeln justeras för att ge en bättre fönster för att se detta resultat. De första två skärmarna visar förflyttningen av den överförda mätningen som x-axeln punkt dras. I den tredje skärmen, är en vinkelrät linje sätts genom den överförda mätningen och skärningspunkten, betecknad (x, y), är konstruerad med den andra vinkelräta linjen.

Hur man använder TI-Nspire Mätning Transfer Verktyg