Skapa IP-adress Grupper för att använda i Lion Server s brandvägg

December 29

En adressgrupp i Lion Server kan vara en enda IP-adress, till exempel för en enhet eller server, och det kan också vara ett adressintervall som utsetts av en adress och nätmask. En adressgrupp kan ha flera poster. Här finns två former som du kan använda för att representera en adressgrupp (IP-adress med en nätmask):

 • Nätmask betecknings: 192.168.0.0:255.255.255.0
 • CIDR: 192.168.0.0/24

För att skapa en adressgrupp för användning med din brandvägg, gör följande:

 1. I Server Admin, klicka på triangeln bredvid din server i den vänstra kolumnen för att utöka listan över tjänster och välj sedan Brandvägg.
 2. Klicka på ikonen Inställningar och klicka sedan på fliken Adressgrupper.

  Namnet på adressgrupp är texten bredvid triangeln (t.ex. 192.168-net). Adresserna i en grupp visas under dess namn.

  Skapa IP-adress Grupper för att använda i Lion Server s brandvägg

 3. Klicka på Lägg till (+) knappen som du hittar under IP-adress Grupper fält.
 4. I den nya dialogrutan, skriv ett namn på adressgruppen och klicka sedan på Lägg till (+) knappen till höger om Adresser i koncern område.
 5. Skriv in en IP-adress eller en IP-adress med nätmasken i nätmask eller CIDR notation.
 6. Fortsätt använda Lägg till (+) knappen för att lägga till så många IP-adresser som du vill ha en regel att påverka.
 7. Klicka på Ta bort (-) knappen för att ta bort eventuella IP-adresser om du inte vill att regeln ska gälla.
 8. Klicka på OK i dialogrutan och klicka sedan på Spara.