Lägga till en skugg till en textruta

June 9

Textrutor används ganska ofta i vissa Word-dokument för att hålla information som är underordnat det huvudsakliga texten i dokumentet. Till exempel kan du använda en textruta för att skapa en sidebar eller annat textobjekt. För att förbättra din layout design med textrutor, kan du lägga till en skugga så textrutan tycks flyta om den faktiska utskrivna sidan.

Om du vill lägga till en skugga till en textruta, så här:

  1. Kontrollera att verktygsfältet Rita visas. (Du kan klicka på ritverktyg på standardverktygsfältet för att visa verktygsfältet Rita.)
  2. Markera textrutan som du vill formatera. Små markeringshandtag ska visas runt i ytterkanten av textrutan.
  3. Klicka på Shadow verktyget på verktygsfältet Rita. (I Word 2002 och Word 2003 verktyget heter Shadow Style.) Word visar en palett av tillgängliga skuggor.
  4. Klicka på önskad skugga.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (626) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Lägga till en skugg till en textruta.