Vad är en Offshore Hedge Fund?

August 25

En offshore hedgefond är en typ av investeringsinstrument som ligger i ett främmande land. Offshore hedgefonder kan ge investerare ett antal unika fördelar. Offshore hedgefonder är för ackrediterade investerare, erbjuder professionell hantering av pengar, verka under utländska regler och erbjuda lägre kostnader.

För att investera i en offshore hedgefond, har en investerare att vara ackrediterade. Detta innebär en individ måste ha minst $ 1.000.000 $ (USD) i nettoförmögenhet eller $ 200.000 dollar i årsinkomst. Detta begränsar antalet investerare som kan sätta in pengar på ett offshore hedgefond.

En av de främsta fördelarna med att lägga pengar på en offshore hedgefond är att det ger professionell pengar förvaltning. Individer som är ansvarig för hedgefonder har stor erfarenhet av finansbranschen. Denna nivå av professionell pengar förvaltning gör det mycket enklare för enskilda investerare. Investerare kan lita på sina pengar till dessa professionella pengar chefer och vet att det kommer att tas om hand.

Offshore hedgefonder verkar under utländska regler. Fonder som är verksamma i USA måste följa regler som anges av regeringen. De måste också betala skatt till staten.

Offshore hedgefonder behöver inte verka under dessa regler, och de kan också etablera sig i ett land med förmånliga skatteregler. Förmågan att verka utanför inhemska regler ger hedgefonder med extra alternativ när det gäller att investera. Hedgefonder kan i princip använda alla medel för att investera nödvändigt att tillhandahålla exceptionella avkastning för investerarna. Med denna frihet möjliggör en global hedgefond att använda hävstång och alternativa investeringsformer. Hedgefonder kan engagera sig i fastigheter, råvarumarknaden, Forex marknaden, ädelmetaller, eller något annat. Detta ger investerare ett bra sätt att diversifiera bort från de traditionella formerna av investeringar.

En annan fördel investerarna får med en offshore hedgefond är lägre investeringskostnader. En offshore hedgefond kommer inte att behöva betala så mycket till regeringen i skatt och detta innebär att det kan erbjuda lägre kostnader nyckeltal för investerare. Genom att sänka kostnader nyckeltal, investerare kommer att kunna behålla mer av de pengar som genereras från handel och öka effektiva avkastningen i sina portföljer.

  • Hedgefond investerare bör titta på risknivån av strategin, den potentiella avkastningen, och marknaden som investeras i av fonden.