Vad är en fostervattenprov?

April 22

En fostervattenprov är allmänt känd som ett fostervattensprov. Detta är en prenatal förfarande som innebär att man använder fostervatten att bestämma hälsa och utveckling av ett foster. Amnionvätska är det material som finns inne i livmodern som omger barnet när en kvinna är gravid. Testning av denna vätska är inte ett standardförfarande. Det utförs i allmänhet endast när det finns vissa misstänkta riskerna för fostret.

Amnionvätska tjänar som skydd för ett foster. En fostervattenprov är en invasiv procedur som innebär en bedömning att vätska efter tecken på onormalt. För att genomföra detta test, använder en läkare eller sjuksköterska en ihålig nål för att invadera buken och livmodern. När nålen är i livmodern, kommer han att samla in och extrahera fostervatten.

Amniocentesis kan användas för ett antal skäl. En av dem är att avgöra hur frisk en Babya € s lungor är. Detta kan vara särskilt viktigt i fall då tidig leverans vägs. En fostervattenprov kan också bestämma sannolikheten för genetiska defekter. Dessutom kan det ge indikation på kromosomrubbningar, som är förhållanden där ett barn föds med en extra kromosom, vilket resulterar i förhållanden såsom Downâ € s syndrom och Patauâ € s syndrom.

En ökad sannolikhet för kromosomrubbningar är associerad med mödrar som är över 35 år gammal. Ålder kan därför vara en anledning till att ett fostervattensprov rekommenderas. Dessa tester kan även beställas när det finns en historia av vissa defekter eller störningar inom en familj. Det kan handla om medicinsk historia av släktingar eller det kan innefatta fall där en kvinna som tidigare har fött ett barn med sådana problem.

Även om det är ett öppenvården förfarandet, är det en som kan ta lite tid. En kvinna är inte allmänt friges omedelbart efter testningen. Ett ultraljud görs vanligen efteråt för att bekräfta att fostret har normala hjärtslag. När detta är gjort, kommer sannolikt att krävas för att tillbringa ytterligare tid under observation för att se till att allt är väl kvinnan.

En fostervattensprov kan resultera i obehag för en kvinna. Hon kan uppleva kramper, vaginal spotting eller läckande fostervatten. Dessa symtom bör inte ignoreras. En läkare bör anmälas omgående. Fostervatten testning innebär en allvarlig risk. Även om det bara sker i ett fåtal fall, vissa kvinnor gör upplevelsen missfall på grund av testningen. Chanserna för missfall ökar om testning görs före den 15: e graviditetsveckan.

En fostervattenprov utförs vanligtvis efter beslut av mamman. När en läkare föreslår testning, kommer han vanligtvis utbilda kvinnan om orsakerna till varför hon kanske vill överväga det, de risker hon kan ådra, och det sätt på vilket förfarandet kommer att genomföras. Det är då i allmänhet kvar upp till henne att göra det slutliga beslutet. I de flesta fall, när mammor överens, är sådana tester genomförts mellan den 15: e och 20: e graviditetsveckan. Resultaten i allmänhet tar flera veckor.

  • Låga nivåer av fostervatten kan leda till högre incidens av problem under förlossningen.
  • Ett ultraljud utförs efter ett fostervattenprov för att säkerställa fostret har en normal hjärtfrekvens.
  • Ett fostervattenprov kommer vanligen innefatta närvaro eller frånvaro av onormala kromosomer.