Vad är en Barings Bank?

July 8

Brittiska företaget Barings Bank var en av de mest ärevördiga och respekte bankerna i världen tills dess oväntade kollaps i 1995 tack vare de åtgärder som en enda oseriösa näringsidkare, Nick Leeson. Inom ett år gick företaget från att vara ett finansiellt stabilt institution med betydande innehav till att vara värt ett enda pund sterling, det pris som betalas för det genom holländska banken ING efter kollapsen. Ödet för Barings Bank är en ökänd berättelse i finansbranschen med några nyktra lektioner för finansiella tillsynsmyndigheter och regeringar som berörs av verksamheten i finansiella företag.

Denna bank bildades 1762. Barings Bank framgångsrikt ridit ett antal finansiella kriser i Storbritannien och utomlands, finansierat krig, och även tjänat den brittiska kungafamiljen. Liksom många finansiella institutioner, var Barings Bank inblandad i en mängd olika investeringsverksamheten över hela världen, bland annat spekulation i ett antal marknader, övervakas av erfarna ekonomichefer i olika utländska filialer.

Nick Leeson, som arbetar i bankens kontor i Singapore, drog fördel av ovanliga omständigheter att genomföra betydande antal obehöriga transaktioner. Han befann sig i en unik maktposition som tillät honom att ta riskfyllda spekulativa positioner utan att upptäckas. Tyvärr för Leeson, spekulerade han oklokt, och Barings Bank började ta förlusterna. Inledningsvis skulle dessa förluster döljas, men så småningom sanningen dykt upp. Leeson s obehöriga spekulativa affärer framgångsrikt rensad Barings Bank, genererar ett ramaskri och betydande oro inom finansbranschen.

Lärdomarna från den Barings Bank misslyckande fortsätta att tillämpas i den finansiella branschen i dag. Bankerna vidta åtgärder för att minska uppkomsten av oseriösa handel, begränsa handlingar oseriösa företag, och identifiera obehöriga trader snabbt. Dessa steg innefattar att skapa tydliga order med maktfördelning för att eliminera möjligheten att tillåta en banktjänsteman för att utveckla vad uppgick till en privat förläning i Leeson fall.

Misslyckandet i Barings Bank är av historiskt intresse för ett antal orsaker, inklusive den enorma storleken på misslyckande, över en miljard amerikanska dollar på den tiden. Bankens ålder och rykte gör också misslyckandet anmärkningsvärt, liksom abrupt karaktär kollapsen. Investerare och andra medlemmar av finansvärlden hade minimal varning att banken var på väg att misslyckas och banken själv inte kände till Leeson tradingverksamhet tills de hade redan fört banken på knä och gjorde det omöjligt att återhämta sig.