Vilka är de olika typerna av finansiering för ideella organisationer?

October 13

Finansiering för ideella organisationer kan komma från många håll. Bidrag och kontrakt ger ofta en stor del av en organizationâ € s fonder. Klientavgifter och kommersiella satsningar tillåter organisationer att tjäna finansiering av program också.

Foundation och statsbidrag ger ofta en betydande del av finansieringen av ideella organisationer. Agenturer förbereder ofta bidragsförslag när de genomför ett nytt program för att ansöka om ekonomiskt bistånd från regeringen eller en stiftelse. Om beviljas bidrag kommer organisationen att få en summa pengar som ska spenderas för specifika ändamål baserade på förslaget och föreskrivs av finansieringskälla. Grant förnyelse kan vara tillgängliga när de initiala medel har använts.

Kontrakt, särskilt statliga kontrakt, är en vanlig källa till finansiering för ideella organisationer. Om en ideell byrå tillhandahåller en tjänst som kan vara till nytta för andra organisationer, såsom transport för funktionshindrade, får byrån erhålla ett kontrakt från regeringen eller annan organisation för att tillhandahålla tjänsten. Ett avtal stipulerar allmänhet en tid och betalningsprocessen. Populära typer av avtal innefattar kostnadsersättning, prestanda, och hanterade vårdavtal, och den typ som används bestämmer beräkningen av betalningar.

Tvärtemot vad många tror, ​​kan en icke-vinstdrivande organisation med vinst så länge det spenderar de medel som tillhandahåller en tjänst för sina kunder. Laddningsklientavgifterna för tjänster som tillhandahålls kan vara en stor källa till finansiering av en ideell organisation. Det är inte ovanligt att klientavgifterna för att täcka partiella eller fullständiga kostnader för ett program. I vissa fall kan avgifterna som samlats in från ett populärt program ger tillräckligt med medel för att täcka bekostnad av andra program som drivs av organisationen samt.

Utöver klientavgifter, kommersiella satsningar ger ibland finansiering för ideella organisationer. Vissa välgörenhetsorganisationer säljer varor för att tjäna pengar för sina program. Till exempel kan en pension gemenskap säljer hantverk som skapats av invånarna. För att undvika att förlora sin skattefria, ideell status måste kommersiell satsning relaterar direkt till organizationâ € s uppdrag och verksamhet kan inte bli för stora. Online skyltfönster är populära utlopp för kommersiella satsningar av ideella organisationer, eftersom de kostar lite att genomföra eller behålla.

Välgörande påminnelse truster och testamente program ger även långsiktig finansiering för ideella organisationer. I välgörenhetspåminnelse truster, givare ger aktier, obligationer eller kontanter till en organisation, som tar emot en skattebefrielse och garanterad inkomst för livet. Efter donatorn avlider, organisationen får resten av förtroende. Likaså testamente program tillåter människor att lämna en del av sina tillgångar till en organisation. Givarna omfattar i huvudsak organisationen i sina testamenten, och organisationen får donationen när donatorn avlider.

  • Ideell finansiering kan komma från olika donationsheter.
  • Webbplatser är populära kommersiella satsningar av ideella organisationer, eftersom de kostar lite att genomföra eller behålla.
  • Ideellt kan vara värd fitness program där deltagarna får sponsring donationer.
  • Ideell finansiering kan komma från många håll, bland annat donationer från privatpersoner, företag och förmögna välgörare.
  • Internationella givare kan hjälpa globala ideella.