Vad betyder en Hydrogeologist göra?

August 19

En hydrogeologist är en vetenskapsman som forskar grundsystem. Han eller hon bedriver fältstudier för att bestämma plats, storlek, och rörelse av underjordiska vattenreservoarer. Forskningshydrogeologer analyserar ofta jord, sten, och vattenprover i laboratorier för att kontrollera föroreningar och andra avvikelser. Proffs som arbetar för privata forskningsstiftelser och ideella miljöorganisationer förespråkar allmänhetens medvetenhet om föroreningsproblem och förespråkar en mer ansvarsfull användning av grundvattenresurser. En stark kunskap om geologiska principer, miljövetenskap, statistik, och fysik är viktigt i jobbet.

De flesta hydrogeologer arbetar för universitet och privata forskningslaboratorier. De utför oberoende fält- och laboratorieforskning för att lära sig mer om hydrogeologic aktiviteten i ett visst område. Forskare kan ta jord- och vattenprover från en reservoar för att testa dem för föroreningar och naturliga föroreningar, såsom giftiga element och levande bakterier. En forsknings hydrogeologist kan avgöra om grundvattnet är säkert för användning inom industrin och kommersiella konsumtion.

En hydrogeologist kan vara anställd av en konsultfirma för att hjälpa till att avgöra de bästa sätten att komma åt och extrahera grundvattenresurser. Forskare använder avancerade datorprogram och bildteknik för att kartgrundvattenmagasin och simulera olika borrning och väl knacka strategier. En detaljerad förståelse av ingenjörs är viktigt i utformningen av borrar och vattenreningsanläggningar.

Statliga hydrogeologer är ofta involverade i att göra och förbättra lagar relaterade till groudwater användning. Proffs analysera geologiska undersökningar och statistik för att fastställa de mest effektiva, säkraste sätt att komma åt grundvattnet. De beräknar storleken på brunnar och förutsäga när resurserna så småningom kommer att dräneras. Forskare använder sina data för att skapa detaljerade, officiella rapporter och ge råd regeringstjänstemän på skapandet av en ny politik.

En erfaren hydrogeolog kan välja att arbeta för en miljöskyddsgrupp eller specialiserad forskningsanläggning för att hjälpa till att utbilda allmänheten om grundvattenfrågor. De skapar pedagogiska webbplatser och böcker, och arbeta direkt med allmänheten för att öka medvetenheten om farorna med föroreningar samt vikten av hållbarhet. Många hydrogeologer engagera sig i aktiva saneringsinsatser inom områden som har blivit förorenats av avfall eller oljeutsläpp.

I de flesta länder är minimiutbildningskrav för att bli en hydrogeologist en kandidatexamen i hydrologi, geologi, eller miljövetenskap. Individer som vill bedriva oberoende forskningsstudier eller engagera sig i det politiska beslutsfatt krävs ofta för att hålla doktorsexamen. De flesta nya hydrogeologer arbeta som fältforskare eller laboratorieassistenter i flera år, så att de kan få den praktiska erfarenhet som krävs för att organisera ursprungliga projekten.

  • Vatten som förorenats av olja kan skada växter och djur som lever i och är beroende av vattnet.
  • Många hydrogeologer engagera sig i oljeSanerings insatser.