Snabbt Dumpning Array Innehåll

July 4

Om du har gjort någon programmering i VBA, du vet värdet av att använda rörliga arrayer för att lagra information. Det är inte ovanligt att börja arbeta med stora matriser i dina makron. Till exempel kan du deklarera en 100-inslag string array, enligt följande:

Dim myText (99) As String

Som din makro utförs, kan informationen lagras och återställas i elementen i arrayen. Någon gång kanske du vill radera all information i arrayen. Ett klassiskt sätt att göra detta är att använda en för ... Nästa slinga för att gå igenom varje arrayelement, enligt följande:

För J = 0 Till 99
MyText (J) = ""
Nästa J

När looping är klar, har allt raderats från arrayen. Ett snabbare sätt att åstadkomma samma uppgift är att använda ERASE-funktionen, enligt följande:

Erase myText

När avrättades, skiljer denna enda rad varje element i myText array tillbaka till en tom sträng. Om arrayen är numerisk, måste varje element i arrayen är satt till noll.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2499) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Snabbt dumpning Array Innehåll.