Vilka är de olika typerna av Uppsats Structures?

December 12

Det finns flera olika typer av generella uppsats strukturer och många fler typer som formellt är relaterade till specifika discipliner. Uppsats strukturer är helt enkelt formalizations av logiska processer som tenderar att fungera bra under särskilda omständigheter. Som sådana är de ofta tar formen av den typ av argument som görs, till exempel jämföra och kontrast eller kronologisk förklaring. Olika språk har också olika traditionella essä strukturer, även om stilar av logik är typiskt lika i de flesta akademiska sammanhang oberoende av språk.

En av de vanligaste typerna av uppsats strukturer i engelska är den så kallade fem-punkt uppsats. Denna typ av uppsats innehåller en introduktion punkt som innehåller avhandlingen, tre stycken gör punkter om att avhandlingen, och en avslutande punkt som sammanfattar argument som har gjorts. Variationer på denna struktur kan omfatta olika antal punkter eller kan göra flera argument för att lägga upp till en enda komplett punkt. Beroende på längden av uppsatsen är det ibland viktigt att upprepa hur punkten görs avser avhandlingen av uppsatsen.

En annan vanlig typ av struktur för essäer innebär att jämföra och kontrastera. Denna typ av uppsats är också ofta i standard fem punkt formen, men det kan använda punkterna för att bryta upp de olika aspekterna som jämförs och kontrasteras. Essäer av denna typ är mycket vanligt att yngre elever men blir alltmer sällsynt i college.

I särskilda discipliner, det finns ibland ytterligare uppsats strukturer som anses lämpliga för att ämnet. Detta gäller särskilt i vetenskapen, där data måste ofta talar för sig själv. De komponenter som måste kombineras för att skapa en logisk argumentation i vetenskapen är ofta helt annorlunda än inom samhällsvetenskap, och det är viktigt att se till att en fullständig och sammanhängande argument görs.

Uppsats strukturer är nästan alltid expansioner på logiska argument. Detta innebär att alla logiska argument som kan uttryckas i prosa kan bilda skelettet av en uppsats. Det är viktigt att förstå syftet med varje punkt, och många människor kan se strukturen av en uppsats lättare när varje punkt är uppdelad i en mening kontur.

Med tanke på att olika kulturer har olika retoriska strategier och traditioner, kan essä strukturen vara helt annorlunda på flera språk. I allmänhet finns det oftast minst en struktur som anses godtagbar av akademiska institutioner i ett land. Lärande essä strukturer på ett främmande språk kan vara svårt, men läsa essäer på målspråket kan hjälpa till att identifiera vad den underliggande strukturen kan vara.

  • Eleverna lär sig ofta essästrukturer i klassen.
  • En typ av struktur för essäer innebär att jämföra och kontrastera.