Förstå Buller i en Digital Photo

December 15

Digitala kamerasensorer har varierande grad av känslighet för ljus. Ju känsligare sensorn, desto bättre kan ta bilder i svagt ljus nivåer - men en känslig sensor producerar även buller.

Kameran ökar sin känslighet genom att förstärka signalen fångas av sensorn, så fotoner som var nästan för mörk att registrera elektroniskt förstärkt upp till att bli fullfjädrade pixlar.

Tyvärr, samtidigt, icke-fotoner är misstas för verkliga pixlar och tilldelade pixel huva. Dessa falska bildpunkter är vad fotografer kallar buller. Det uppstår störningar i dina bilder som flerfärgade fläckar som ser ut som korniga, oregelbundna prickar.Många kameror kan du ange känsligheten, och du kan öka känsligheten för att ge dig en "snabbare" kamera. Men Upping kamerasensorer känslighet brukar ökar mängden brus i bilden.