Roterande Grafik Runt en annorlunda Center Point

May 20

Du vet redan att det i Word 2002 och 2003 kan du använda rotationshandtaget för att rotera ett ritobjekt. (Se figur 1.) Allt du behöver göra är att välja objekt genom att klicka på den en gång, och den gröna rotationshandtaget visas överst på objektet. Om du klickar på rotationshandtaget och dra den åt vänster eller höger, roterar ritobjektet runt dess mittpunkt.

Roterande Grafik Runt en annorlunda Center Point

Figur 1. En rotationshandtaget.

Kallelse dock att det finns ytterligare handtag runt ritobjekt. Dessa används normalt för dimensionering. Om du håller nere Ctrl-tangenten medan du klickar och drar rotationshandtaget, objektet inte längre roterar runt sin mittpunkt. Istället objektet roterar runt mittpunkten på botten av objektet, såsom markeras av den nedre mitthandtag. Resultatet är att Word ger två sätt att rotera objektet, beroende på om du har Ctrl-tangenten nedtryckt eller inte.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (337) gäller för Microsoft Word 2002 och 2003.