Vad är en Trailer Fee?

March 23

En släpvagn avgift är en betalning från chefen för en fond till en säljare som ger stöd och service till kunderna. Så länge en klient behåller andelar i fonden, får säljaren en trailer avgift. Detta kan potentiellt skapa en intressekonflikt och investerare kanske vill be sina rådgivare om någon ersättning de får i samband med kundaktiviteter. Att vara medveten om arvoden av detta slag kan hjälpa investerare att fatta ett välgrundat beslut när de bestämmer var de ska investera.

Ur en fondförvaltare, sätta försäljning i händerna på en annan ekonomisk professionell kan låta chefen att fokusera på att hantera fonden. Chefer sätta upp mål för fonden, analysera tillgängliga investeringar, och fatta beslut om hur man ska fördela tillgångar för att maximera avkastningen. Separata säljare kan driva trafik till fonden, öka antalet investerare och göra mer medel tillgängliga för investeringar.

Fonden kompenserar säljaren för rådgivning, rekommendationer och information till investerare, i huvudsak betalar för salespersonâ € s tjänster. Det är inte riktigt samma sak som en provision, där människor får betalt för att göra en försäljning men donâ € t har pågående stödförpliktelser. Kunderna förväntar sig att kunna kontakta en säljare i framtiden om de har frågor eller funderingar eller vill lämna fonden. Inte alla fonder erbjuder en trailer avgift och det belopp som erbjuds kan variera.

Kunder kan ha farhågor om en trailer avgift eftersom det kan påverka rekommendationer. I en situation där en säljare får ersättning för att rekommendera en viss produkt, kan säljare frestas att plocka det alternativ som gynnar dem mest, snarare än den bästa produkten för kunden. Kunderna kan fråga sig varför en viss fond som rekommenderas och kanske vill få information om alternativen innan de gör ett beslut att investera. Detta kan hjälpa dem att avgöra huruvida en salespersonâ € s rekommendationer är i deras intresse.

Lagar och etiska normer i vissa regioner kräver finansiella tjänster yrkesverksamma att lämna finansiella relationer innan transaktioner. I dessa situationer, om en clientâ € s investera beslut kommer netto en trailer avgift för säljare, detta måste diskuteras. Finansiella upplysningar kan också innehålla detaljerade listor över kontoavgifter så att klienter förstår tillhörande kostnader med sina investeringar, såsom årliga underhållsavgifter fond kan kräva betalning så länge de behåller aktier eller avgifter i samband med att sälja sina aktier.