Tillämpa format i Word 2002 och Word 2003

March 7

Stilar kommer inte bra om du inte kan använda dem på din text. Det finns tre sätt som du kan använda stilar. Det första sättet att tillämpa stilar beror på din användning av verktygsfält. Verktygsfältet Formatering inkluderar Style verktyget, vilket är en list som anger stilen av det aktuella stycket. Du kan ändra stilen på det aktuella stycket (i fallet med styckeformat) eller de tecken du har valt (för teckenformat) genom att dra ner på listan och välja en annan stil.

Den andra metoden för att applicera stilar använder Mallar och panelen formatering. Du kan följa dessa steg för att tillämpa en stil:

  1. Placera insättningspunkten i det stycke som du vill tillämpa ett styckeformat, eller markera den text som du vill använda en viss stil.
  2. Välj Formatmallar och formatering från menyn Verktyg. Word visar Mallar och rutan Formatering på höger sida av programfönstret.
  3. I Pick Formatering Ansök listan, klicka en gång på namnet på den stil du vill använda.
  4. Stäng Mallar och panelen formatering.

Den sista metoden förutsätter att du har tilldelat era stilar till specifika kortkommandon. Om du har, då kan du placera insättnings pekaren i det stycke som du vill använda formatet, och sedan använda kortkommando.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (954) gäller för Microsoft Word 2002 och 2003.