I Finance, Vad är tillväxttal?

March 21

En tillväxttakt är den ränta till vilken en specifik faktor eller variabel relaterad till specifika ekonomiska situationen ökar i värde med en viss tidsram. Mätning tillväxttal är till hjälp för investerare, eftersom siffrorna gör det lättare att projicera den förväntade avkastningen på en tillgång inom en viss tid. Tillväxttakten är också till hjälp empirisk data, vilket gör det möjligt att bedöma tillväxten uppvisas av en investering under en specifik period i det förflutna, och som avser att data till möjliga utfall i framtiden.

När tillväxttakten beräknas som ett sätt att förutsäga framtida uppåtgående rörelse, de är oftast beskrivs som förväntade eller framåtblickande priser. Ofta processen involverar tittar närmare på aktuell status för det företag som utfärdar säkerheten. Faktorer som businessâ € s årliga intäkter, beloppet av den inkomst som genereras, utdelningen som har betalats under innevarande räkenskapsår, och även den allmänna påverkan av ekonomin på lönsamheten för verksamheten kommer alla gå in i bedömningen av tillväxten takt. Tillsammans med att bestämma tillväxttakten som den ser ut idag, detta tillvägagångssätt kräver också att projicera vad räntan kommer att vara nästa år, två år från idag, eller kanske till och med om fem år. Om prognoserna visar att rörelsen av den kurs kommer att resultera i en stabil avkastning för investeraren, då han eller hon är mycket sannolikt att förvärva aktierna i tillväxt lager och behålla dem så länge tillväxten fortsätter att äga rum.

När tillväxttakten är inriktade på att bedöma gångna tillväxttakten under flera år, är detta ofta kallas avslutande tillväxttakt. Samma faktorer beaktas, att använda sig av historiska data för att spåra rörelse uppåt och nedåt för tillväxt inom ett visst företag, eller ens inom en viss bransch. Ofta insamling och bedömning av denna historiska data sker innan du försöker bestämma framåtblickande tillväxttal, eftersom analysera flera tidsperioder ofta ger data som är till stor hjälp i att skapa mer korrekta prognoser.

Det är viktigt att förstå att tillväxttakten involverar jämför ökningen av en viss säkerhet med den typiska mängd tillväxt som inträffade inom samma bransch och på samma gång. Använda branschen takt som ett riktmärke kan hjälpa en investerare avgöra om tillväxttakten som uppvisas av ett visst företag är över eller under detta genomsnitt, och fungera som en stark indikator på om att investera i denna companyâ eller inte € s lager är en bra idé. Riktmärkena för olika typer industri kommer att variera, med mer etablerade eller mogna branscher tenderar att ha en lägre takt än nyare och växande branscher.