Vad är Minoritets Intresse?

April 3

Minoritetsintresse är en situation där en individ, grupp av individer eller företag äger en del av ett annat företag som är lika med mindre än 50% av sina röstberättigade aktier, annars känd som stamaktier. Det uppfanns av revisorer som ett sätt att spåra eventuella uppdelningar av ägande och kontroll över ett bolag. Ett företag som innehar mer än 50% av de röstberättigade aktierna benämns moderbolaget.

Till exempel, Företag X äger 85% av bolaget Y med resterande 15% av de röstberättigade aktier ägs av en grupp enskilda vanliga aktieägare. Företag X fortfarande har ett bestämmande inflytande i bolaget Y eftersom det är majoritetsägare eller moderbolag. Femton procent är dock inte under kontroll av bolaget X och den representerar minoritetens andel av den individuella gruppen. Denna typ av arrangemang är inte ovanligt, men det måste återspeglas i koncern redovisning av Företag X, moderbolaget.

Effektiv från 15 december 2008 Financial Accounting Standards Board (FASB) utfärdade en ändring Accounting Research Bulletin (ARB) 51. Denna ändring detaljerad den redovisningsmetod avseende minoritetsintressen. Före ändringen var minoritetsintresse med på uttalanden balansräkningen antingen under långfristiga skulder eller shareholderâ € s eget kapital eller mellan dessa två sektioner. I de flesta fall var minoritetsintresse placeras under avsnittet långfristiga skulder eftersom det representerade den del av companyâ € s aktier som "skyldig" till en extern enhet. Problemet med att rapportera det under avsnittet skulder är att det inte är en riktig skuld, utan utgör en redogörelse för ägandet.

Med ändringen, FASB fast att placera minoritetsintresse under shareholderâ € s sektion eget kapital var en bättre lösning eftersom det gav en tydligare bild av vad begreppet står för. Minoritetsintresse är en återspegling av hur mycket av companyâ € s kapital ägs av andra enheter. Därför passar det sömlöst under shareholderâ € s kapital avsnitt som det handlar om frågan om ägande och kontroll, i motsats till ansvar eller skuld.

Ändringen av ARB 51 syftar till att förbättra jämförbarheten av redovisnings uttalanden mellan företag. Det kräver att alla företag rekordminoritetsintressen under shareholderâ € s kapital avsnitt av balansräkningen för att ge enhetlighet. I verkligheten kan ett företag ha minoritetsintressen i flera av dess dotterbolag och dessa kommer alla att läggas ihop för att rapportera en kumulativ figur på konsoliderad balansräkning för moderbolaget.