Styra Hur Body text visas

October 20

När du arbetar i dispositionsläget, kommer det att finnas tillfällen då du vill se brödtexten i samband med rubriker. Word kan du styra hur brödtext visas. Du kan antingen visa hela kroppen texten eller bara den första raden i varje stycke av brödtext. Detta är en växlingstillstånd, som kontrolleras av Only Visa First Line verktyget på Disposition verktygsfältet.

Första gången du klickar med musen på Only Show First Line verktyg, visar Word bara den första raden i varje brödtext punkt; andra gången, visar Word hela texten i varje stycke. Du bör notera att detta verktyg inte påverkar rubriker. Alltså, om du har rubriker som kräver flera linjer, de är alltid visas i sin helhet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (766) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Styra Hur Body text visas.