Vad är en mobil nod?

April 23

Mobila noder är enheter som kan ansluta till Internet från en mängd olika ställen för införsel. Fördelen med denna typ av Internet-ansluten enhet är att personer som är på språng kan upprätta en anslutning till Internet från ett brett spektrum av platser. Tack vare närvaron av en mobil nod, är det möjligt att göra affärer eller bara surfa på Internet utan att begränsas till kontoret.

I vid bemärkelse är varje mobil enhet som kan användas för att göra en fjärr eller bärbar anslutning till Internet en mobilnod. Inom ramen för denna definition kan sådana internetanslutna enheter som mobiltelefoner, bärbara datorer och handdatorer allt betraktas exempel på en mobil nod. I varje fall, innehåller enheten alla de delar som behövs för att ansluta med Internet närhelst fast eller trådlös anslutning är möjlig på en viss plats. Beroende på konfigurationen, kan en router också anses vara en mobil nod.

Vad skiljer en mobil nod förutom den traditionella stationära typ av Internet-ansluten enhet är att systemet fungerar runt den mer traditionella typen av anslutning. Med stationära anslutningar, gör routing process antagandet att anordningen alltid kommer att ha samma IP-adress. För att kringgå detta antagande, till noden kommer att sysselsätta protokoll som gör det möjligt att ansluta till Internet från vilken plats som helst utan behov av att manuellt anpassa IP-adressen visas på slutanvändarnivå. Program såsom Mobile IP tillåter noden att ansluta via något nätverk och dra nytta av tillgång till Internet är ett sätt som verkar för slutanvändaren att vara mer komplicerat än att ansluta från en traditionell stationär dator.

  • Mobila noder är bärbara enheter som kan ansluta till Internet genom olika ingångspunkter.