Vad är en tankbil?

March 19

En tankbil är ett motorfordon som utformats speciellt för att dra vätskor eller gaser på allmän väg med hjälp av en cylinderformad, horisontella lastrum. Det finns många typer av tankbilar på vägarna, differentierade genom sin storlek, vilka ämnen de transporter, och hur mycket volym som de kan dra.

Storleken på en tankbil kan variera kraftigt, men de tenderar att vara stora och många klassificeras som semi-trailer lastbilar. De största tankbilar, oftast reserverade för långa drag, kan att transport material långa sträckor bära upp till 34.000 liter (nästan 9.000 gallon). Mindre versioner, som ofta används för i-stan transporter, kan dra 11.000 liter (ca 2900 gallons) eller mindre.

Tankbilar, även kallad tankbilar, kan hålla ett antal olika typer av vätskor och gaser, inklusive mjölk, bensin och många farliga material. Skillnaderna mellan en tankbil till nästa kretsar i princip runt en sak - vad det bär. Cylindrarna som lagrar gasen eller vätskan kan vara isolerad, trycksatt, och förstärkt med aluminium, kolstål, rostfritt stål eller glasfiberarmerad plast beroende på de ämnen som det transporterar. Vissa kommer till och med att passa för flera typer av ämnen, vilket innebär att det finns en intern tank avdelare.

Redovisat vätskor, vilket kan skifta under transport och bli topptyngda, kräver vanligtvis förarna att ta hörn långsammare, faktor i väder och väglag i större utsträckning, och ta fler vilopauser under en lång resa. Eftersom farliga material vanligen transporteras, chaufförer tankbils har en högre uppsättning regler och standarder för att hålla sig till. Detta kan innefatta betydande extra utbildning och ett krav på att hålla en farlig material påskrift. När en tankbil bär farliga material, kommer det noteras i skyltning oftast på baksidan av lastrummet. Dessa tecken har ett nummer och färg som varnar proffs nödsituationer om vilka ämnen finns ombord i nödfall.

Det finns ett antal gemensamma tankbilar ut på vägen. Ett bra exempel på en större är Transporter bensin ofta ses tankning området bensinstationer. Även om detta är kanske den mest kända typen av tankbil, många andra flytande varor, såsom betong, mjölk, vatten, diesel och industrikemikalier, får transporteras i dessa fordon.

Den mindre storleken på tankbilar, de med en kapacitet på mindre än 11.000 liter (ca 2900 gallons), är utformade för kortare transportsträckor. Vanliga exempel är en septisk servicebil eller gasbränsle bärare petroleum. Dessa lastbilar har ofta ett pumpsystem för servicebyggnader och bostadshus. Små tankbilar är också vanliga på flygplatser, transportera bränsle till flygplan.

  • Tankbilar används för att fylla hålltankar på en bensinstation.
  • Förare tankbil krävs vanligtvis att ha en ren drivande post.
  • Förare tankbil behöver ytterligare utbildning för att transportera farliga material.