Hur man beräknar din verksamhet Nöjd Kund Nivå

June 3

Är dina kunder nöjda med ditt företag? Kundnöjdhet bygger ofta på om ditt företag uppfyller kunden vill. Ditt företags kunder vill att du ska möta deras behov och överträffa deras förväntningar:

  • Värde som överstiger det pris som betalats
  • Tydlighet i meddelandena som de tar emot
  • Deras problem behandlas med känslighet och effektivitet
  • Deras situation förstås
  • Att bli hälsade och serveras snabbt
  • Att känna sig viktiga och värderas

Denna tabell hjälper dig att analysera områden där kunderna kan prisa eller felet ditt företag. Använd den för att bedöma din verksamhet från kundens synvinkel. Titta sedan i upp till fem tjänster som du kan erbjuda för att göra dina kunder känner sig mer uppskattad av din verksamhet.

Analys Kundnöjdhet
Kundnöjdhet Factor Hur vi Betyg på en 1-10 skala
Kommunikation
Klar, vänligt meddelande från informerade, tillmötesgående personal
Felfria korrespondens, uppskattningar, fakturor
Prompt uppföljning
Öppen för idéer, oro, och klagomål
Uppmärksamhet från ägare / förvaltare
Lyhördhet
Kundanpassade lösningar för kunden vill / behov
Flexibel för särskilda önskemål
Effektiv, snabb respons på idéer och problem
Svar telefoner, post och e-post omgående
Greets kunder vid ankomst
Inga onödiga hanteringsskikt
Kompetens
Expertis inom kundens intresseområde
Erfarenhet kundens problem
Ger högt värde
Bekvämlighet
Bekväma timmar, avgiftsfria telefonlinjen, bra webbåtkomst
Bra läge, parkering, tillgång, tjänster
Bekväma betalnings / leveransalternativ
Roligt, attraktiv atmosfär
Tillförlitlighet
Uppfyller deadlines / överstiger löften
Levererar noggranna kvalitetsprodukter
Stannar inom beräknade kostnader
Uppmärksamhet från ägare / huvudmän
Gott rykte / rekommenderas