Vad är Funktionell inkurans?

June 8

Funktionell inkurans avser en situation där ett objekt förlorar sitt värde och inte uppfyller behovet just då eller inte uppfyller syftet som föranledde dess införande i första hand. Termen kan användas i många situationer där en sådan slutsats kan dras utifrån en analys av omständigheterna. Till exempel, är det ofta associerat med fastigheter på grund av dess tillämpning mot fastställandet av värdet på fastigheter under övervägande. Den används också i referens till en defekt i ett objekt.

Ett exempel på tillämpning av funktionella inkurans kan ses i fallet med en plånbok eller påse som skapades av ett telefonbolag för att bära en viss modell av sin telefon. Förutsatt företaget släpper en ny version av telefonen ett år senare och den nya versionen har en bredare och slankare konfiguration som gör det omöjligt för den att passa i mobilficka, kan påsen sägas vara i ett tillstånd av funktionell inkurans. Anledningen till denna tilldelning av funktionella inkurans beror på det faktum att telefonen påsen inte passar för att bära den uppdaterade modellen av telefonen.

En annan tillämpning av funktionell föråldring är inom området av fastigheter där det ofta används i samband med bedömningen av olika typer av verkliga estate.It påverkar en sådan egenskap på grund av närvaron av vissa negativa slår mot byggnadens struktur eller någon annan inslag i fastigheten. Till exempel skulle antalet rum som finns tillgängliga i ett hem vara en källa till funktionell inkurans. En annan fråga som skulle kunna ingå i den här typen av fel är stilen av byggnaden i sig, liksom andra frågor som planritningar. Detta övervägande kan påverka förmågan att få en inteckning från en långivare eftersom närvaron av funktionella inkurans i en fastighet skulle förringa värdet och de flesta långivare skulle överväga egenskapen att vara en god investering.

En riktigt bra exempel på termen kan ses i fallet med datormjukvara. De ständiga innovationer på detta område och frekvensen av införandet av nya program innebär ofta att de gamla programmen snart skulle upphöra att fungera i förhållande till de nya realiteter rörande de ökade förväntningarna hos konsumenterna. Funktionell inkurans kan hänföras till ett sådant fall.