Vad är några medling Tips?

October 1

Medling är en typ av konfliktlösning där en opartisk part hjälper förhandlingar. Det finns några medlings tips som kan hjälpa en person att göra det mesta av processen. Dessa medlings tips involverar att välja en utbildad medlare, förstå vad som väntar från medling, kommer in medling med rätt tänkesätt, och vistas i kontrollen av känslor under varje session.

Lagar om medlare utbildning och kvalifikationer varierar från plats till plats. På vissa ställen, har en person att slutföra utbildning eller bevisa expertis för att bli en medlare. Andra ställen kan ställa höga krav på blivande medlare. Framgången för en medlingssession kan bero delvis på utbildning och erfarenhet av medlare. Att hitta en som är erfaren med hantering typen av konflikter i fråga kan hjälpa. Till exempel kan ett par som försöker lösa vårdnadsfrågor har ett bättre resultat med någon som har erfarenhet av familjerättsliga tvister.

Itâ € s viktigt för en part i en tvist att välja en medlare som han känner sig bekväm. Medlaren bör lyssna väl och ge tydliga svar på frågor. Medlaren bör inte vara partisk för en part eller verkar ha förutfattade meningar om fallet. Ofta kan en part i en konflikt hitta effektiva medlare genom att fråga en advokat han litar för en remiss. Han kan också be om remisser från vänner Whoa € har varit genom medling.

Att ha tydliga förväntningar är en av de viktigaste medlings tips. Parterna bör förstå att medlingen är avsedd att avsluta en konflikt kooperativt. Medlaren är inte en domare, och han kan inte göra en bedömning. Medling är inte en domstol inställning där den ena parten har att bevisa fel av andra. Istället är medling avsedd att hjälpa parterna att arbeta tillsammans för att komma fram till en godtagbar lösning.

När man överväger medlings tips, är en annan viktig att starta processen med rätt tänkesätt. Detta innebär början medling med avsikt att arbeta kooperativt mot ett avtal eller upplösning. Arbeta kooperativt doesnâ € t betyda att ge efter eller ge upp. Istället innebär det att undvika kontradiktoriska förhandlingstaktik och tilldela skulden till förmån för att finna en gemensam grund och komma med en frivillig lösning.

Lösa konflikter är aldrig lätt, men vistas i kontrollen av oneâ € s känslor är ofta kritisk till framgång för medling. Medling är oftast frivilligt. Om någon av parterna känner sig muntligt missbrukas eller hotad, får han vägrar att fortsätta. Varje part bör vara fast i uppgift hans förväntningar men förblir respekt samtidigt. Han borde ha ett öppet sinne och vara villig att diskutera alternativ.

  • Medlarna bör hålla kontroll över sina känslor under medlingen.
  • Medling kan ofta hjälpa att öppna linjen av kommunikation mellan två tvistande parter.
  • Divorcing parter bör inte räkna med att få överlåta skulden under medlingen.