Centre Information i tabellceller

January 2

Tabeller är ett kraftfullt formateringsverktyg som används i många Word-dokument. Ofta är det nödvändigt att centrera information inom cellerna i en tabell. Det finns två sätt att centralen: horisontellt och vertikalt.

Horisontell centre är ganska enkel. Allt du behöver göra är läget insättningspunkten någonstans i texten och klicka sedan på mittknappen på fliken Start i menyfliksområdet eller på verktygsfältet Formatering. Centre text är vertikalt nästan lika enkelt:

  1. Högerklicka på cellen som innehåller den information som du vill vertikalt centrum. Detta visar en snabbmeny för cellen.
  2. Välj Justering (Word 97) eller Cell Justering (Word 2000 eller senare) alternativ från snabbmenyn. Detta visar en undermeny.
  3. Välj alternativet Center Vertikalt.

Du bör notera att vertikal centre inte kommer att ge önskat resultat om du har styckeformatering för texten till något annat än enkelt radavstånd, med inget utrymme före eller efter stycket. Denna extra avstånd före eller efter påverkar centre på samma sätt som styckeindrag påverkar horisontella avståndet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1501) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.