Vad är konsumentvetenskap?

December 25

Konsument vetenskapen försöker belysa de olika sätt på vilka individer och familjer kan förbättra totala välbefinnande. Detta innefattar begrepp relaterade till hur samspelet mellan människor och företag, myndigheter och den omgivande miljön påverkar det dagliga livet. Den fokuserar på val som rör hushållens ekonomi, näringslära, föräldraskap och utbildning.

Förr i tiden var detta allt vetenskap kallad hemkunskap. Begreppet hem ekonomi inriktad på individer och familjer som kör en effektiv och hälsosam hem genom att utnyttja de resurser som finns tillgängliga för dem. Sedan dess har konceptet utvecklats till att omfatta en analys av hur olika enheter, inklusive företag och myndigheter, kan påverka konsumenternas välbefinnande.

För att förstå samspelet mellan dessa olika enheter och konsumenter och identifiera möjliga utfall, behöver någon som studerar konsumentvetenskap att dra kunskap och erfarenhet från flera vetenskapliga och akademiska områden. Förstå ekonomiska begrepp, till exempel hur konsumenter fattar beslut och de olika faktorer som påverkar förändringar i beslutsfattandet och affärsprinciper, är en viktig del av konsumentvetenskap. Psykologi, juridik och sociologi är också viktiga i analysen av konsumentvetenskapsprinciper.

Hushållens ekonomi är ett fokus för denna vetenskap. Detta inkluderar att analysera hur människor spenderar pengar, vad de spenderar pengar på, och vilka faktorer leder till en förändring i utgifterna eller spara vanor. För enskilda och familjer, ligger fokus på undervisning och utbilda samhället om hur man bättre kan hantera pengar och hålla sig med en hushållsbudget. Företagen kan använda samma information för att identifiera och utnyttja nya trender som rör hushållsvaror och tjänster.

Nutrition är ett annat bekymmer för dem som arbetar med vetenskap omgivande hemkunskap. Att se hushållen har tillgång till hälsosamma livsmedel källor och är utbildade på hälsosam mat val är målet. Studier på detta område av konsumentvetenskap kan försöka identifiera hur företag kan ta in friska födokällor att utarmade områden i ett samhälle eller nation.

Konsument vetenskapen undersöker också begrepp relaterade till att förbättra föräldraskap och utbildning i hushåll och samhällen. Forskningen kan omfatta att identifiera de faktorer, både familj och samhälle bygger, som påverkar framgångsrika föräldraskap och utbildningsprogram. När dessa är identifierade, kan yrkesverksamma hjälpa kämpande hushåll eller samhällen anta nya processer eller initiativ för att förbättra framtida utfall.

Fokus för denna vetenskapsgren sträcker sig över många områden och områden med anknytning till enskilda och konsument välbefinnande. Andra områden som rör konsumentvetenskap omfattar inredning, konsumentskydd och allmän ordning. I allmänhet skulle allt som kan påverka lycka och välbefinnande hos en individ eller familj ingå i studien av konsumentvetenskap.

  • Konsument vetenskapen ser på hur individer och familjer kan förbättra totala välbefinnande, med fokus på frågor som föräldraskap.
  • Budgetering och pengar förvaltning är viktiga aspekter av konsumentvetenskap.
  • Köpvanor analyseras i konsumentvetenskap.
  • Konsumentvetenskap fokuserar ofta på att lära individer att hantera pengar genom att skapa en hushållsbudget.
  • Sociologiska faktorer som ålder och kön faktor i förbrukningsmotivation.