Vad är en Corporate vinst?

June 22

Corporate vinst är den nettovinst av ett företag inom en viss tid på den ekonomiska kalendern. Beräkning denna typ av vinst är viktigt inte bara för enskilda företag, men också att ekonomer som betalar uppmärksamhet åt den ekonomiska tillväxten i ett medborgar € s ekonomi. Tittar närmare på den vinst som genereras av ett visst företag är också viktigt att investerare, eftersom ökningen av vinst från en konjunkturcykel till nästa är en indikator på att verksamheten kommer sannolikt att vara en god investering.

Det finns flera olika sätt att beräkna företagens vinst. En av de gemensamma strategier är att basera figuren på de intjänade från nuvarande produktion vinster. Detta tillvägagångssätt kallas ibland beräkning rörelseresultat, eftersom den bygger på aktiv produktion, med vissa justeringar för ersättning av inventering som order är fyllda, och de resulterande förändringar i skatt skyldig på inventeringen.

En annan metod för att fastställa företagens vinster fokuserar på det som kallas boken vinster. Denna strategi är inriktad på nettoresultatet under kvartalet upparbetade, minus eventuella justeringar för inventering eller någon avskrivning som uppkommer under samma period. Denna modell är en relativt enkel metod som är i allmänt bruk i många branscher runt om i världen.

En tredje väg att nå företagets vinst under en given period är känd som resultat efter skatt. För att bestämma vinster med hjälp av denna modell, är eventuella skatter som gäller för boken vinst för perioden dras av från det totala beloppet för företagets vinst. Alltmer, är detta tillvägagångssätt erkänd som den mest balanserade och därför mest relevant strategi för att komma fram till en realistisk siffra som är mer menings för investerare.

När utnyttjas som en utvärdering av potentiella investerare, är nivån på företagens vinst förknippad med både en industri och de enskilda företagen inom denna industri mycket viktigt. Helst ska investeraren vill identifiera företagen inom branschen som ökar lönsamheten från en period till nästa. Detta kan vara särskilt viktigt om branschen som helhet är något stagnerande i termer av ekonomisk tillväxt, eller faktiskt publicera en utebliven vinst totalt sett. Genom att identifiera de företag som tjänar det högsta beloppet av vinsten oavsett konjunktur råder, är chanserna att köpa aktier som konsekvent tjänar rimliga utdelningar ökat kraftigt.

På nationell nivå, bedömer företags vinst är mycket viktigt att identifiera trender inom den allmänna ekonomin. Noggrant analysera tillgängliga data relaterade till förändringar i bruttonationalprodukten, kan förskjutningar inom de branscher som ligger till grund för ekonomin, och mönstret för tillväxt eller nedgång under de senaste perioderna ofta gör det möjligt att exakt projicera en kommande lågkonjunktur eller inflation. I sin tur kan industrier och regeringar att vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av dessa kommande ekonomiska förskjutningar och minimera skador på den nationella ekonomin.

  • Corporate vinst under en viss period är känd som resultat efter skatt.
  • Nettoresultatet av ett företag är dess företags vinst.