Villkor Formatera celler innehållande datum

September 16

Murali har en stor kalkylblad som innehåller en mängd olika format. Han skulle vilja använda villkorsstyrd formatering för att markera celler som innehåller datum. Han är på en förlust, men, om hur man ställer in villkorsformat korrekt.

Problemet är att Excel inte har en kalkylbladsfunktionen som returnerar om en viss cell innehåller ett datum eller inte. Lyckligtvis innehåller VBA sådan funktion, IsDate. Detta innebär att du kan skapa en mycket enkel användardefinierad funktion för att återvända Sant eller falskt, beroende på om en cell innehåller ett datum:

Funktion MyIsDate (rCell Som Range)
MyIsDate = IsDate (rCell)
End Function

Du kan sedan referera till denna funktion i en villkorsstyrd formatering regel och justera formateringen baserat på resultaten. Kom ihåg att detta returnerar sant om cellen innehåller något datum; den inte leta efter datum.

Om du av någon anledning, du inte vill använda ett makro, kan du prova detta slick lilla lösning: Inrätta en villkorsstyrd formatering regel som bygger på resultaten av en formel. Den särskilda formel du ska använda är följande:

= VÄNSTER (CELL ("format", A1)) = "D"

Formeln returnerar koden format som används för cellen. (I detta fall cellen är A1. Ändra detta för att återspegla den cell du faktiskt testar.) Om det första tecknet i formatet koden är D, då formeln returnerar True. Excel använder olika koder format som börjar med D när du formaterar en cell som ett datum.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (11817) gäller Microsoft Excel 2007, 2010, och 2013.