Vad är Demonstrativa Bevis?

March 19

Demonstrativa bevis är ett objekt, eller samling av föremål, som används för att tolka eller bevisa sanningen av en händelse, handling, ägande, eller annan status i fråga. Sådana objekt kan typiskt innefatta videoband, diagram, foton, modeller, simuleringar, grafer, ljudinspelningar, medicinsk utrustning, teckningar, animering, kartor, skisser och röntgen. Inom rättsliga förfaranden, brottsplats bilder samt brottsplats videor eller modeller, kan användas som demonstra bevis.

Före användning av denna typ av bevis, advokater berodde primärt på omdöme vittnesförhör, som ofta visar sig vara opålitliga. Fast inte ofelbar, kan demonstra bevis leder ofta till sanningen mer exakt än vittnesmål kanske. Dessutom advokater föredrar ofta att använda demonstra bevis till stöd för sin sak, eftersom juryer reagerar vanligtvis starkt till visuella hjälpmedel.

Vid användning i rättsfall, måste demonstra bevis först verifieras av ett vittne. Vittnet ska vittna om att objektet är i själva objektet i fråga. När detta har fastställts, kan objektet bli antagen till bevis som en rättegång utställning. Visuella hjälpmedel kan också användas under en rättegång utan lämnas in som utställningar, förutsatt att de används av ett vittne eller advokat för att förklara viktiga situationer eller teorier i rättegången. Demonstrativa bevis kan också betraktas som konkreta bevis om det visar sig ha ett starkt avgörande roll i ett fall.

Även något som kan användas för att påvisa eller dra sanningen kan betraktas som bevis, om det inte är ett objekt, kan det inte anses demonstrativ. Andra former av bevis som kan användas innefattar expert eller ögonvittne omdöme bevis verkliga bevis t.ex. ett skriftligt avtal eller andra föremål som används inom kontot eller ärendet i fråga, till exempel vapen eller kläder, eller spåra bevis som fingeravtryck eller krut rester. Vetenskapliga bevis, vilket måste vara empiriskt, eller väl utforskade, i naturen samt dokumenterat, kan användas för att bevisa eller motbevisa en teori. Ibland kan anekdotiska bevis också användas, vilket, trots oftast åtminstone delvis sanningsenlig, kanske inte helt i förhållande till det aktuella fallet.

Användning av bevis är inte begränsat till straffrätten. Bevis används ofta under debatterna, vare sig i ett klassrum eller i politiken. Forskare kan anställa användningen av sådana bevis i forskning, utveckling teorier, och andra situationer. Människor kan använda demonstrativ bevis under dagliga interaktioner också, från personliga samtal till nyheter till svars frågor eller avvikelser. Människor är också allmänt bad om demonstrativ bevis, när de ansöker om bostadslån eller kreditkort, dras över för fortkörning, eller söker nytt arbete.

  • Brottsplats bilder används ofta som demonstra bevis.
  • I domstol, måste demonstra bevis verifieras av ett vittne.
  • Eyewitnesstestimony är ibland det enda demonstrativ bevis i ett fall.
  • Demonstrativa bevis kan inkludera krut rester.