Vad är ett keramiskt filter?

March 15

Ett keramiskt filter är en anordning som används för att filtrera vattnet. Den lilla porstorleken hos det keramiska materialet filtrerar smuts, skräp och bakterier från vattnet. Kiselgur, eller lera, är en typ av sedimentära bergarter som består av mycket fina partiklar som oftast gör upp denna typ av filter. Syftet med dessa filter är att tillhandahålla rent dricksvatten som är bakteriolog säker.

Den mest grundläggande typen av keramiskt filter är i form av keramik. Dessa fartyg är gjorda av en blandning av lera och ett brännbart material såsom sågspån. Den keramiska filter potten bildas och sparken, bränna ut brännbara och lämnar fina porösa hål i filtret. Enheten behandlas därefter med kolloidalt silver, en flytande suspension av mikroskopiska silverpartiklar. Silvret fungerar som ett antiseptiskt och desinfektionsmedel i vattenreningsprocessen.

Vatten som passerar genom den keramiska filterkärlet är ren och fri från bakterier. Filtreringsförfarandet är en långsam, gravitation matas process, men kostnaden för att producera filtret är mycket billigt. Det keramiska vattenfilter (CWF) används på en global skala i områden där osäkra dricksvatten orsakar hälsoproblem. Många internationella organ är inblandade i produktionen och distributionen av dessa filter med målet att erbjuda hållbar tillgång till säkert dricksvatten.

Bärbara vattenfiltreringssystem är tillgängliga för camping och andra utomhusaktiviteter. Det keramiska vattenfilter kan ge rent dricksvatten i nödsituationer. Vissa bärbara enheter inkluderar vattenpumpar som påskyndar processen. Emergency filter används av de militära och svarsgrupper i tider när akut vatten kan behövas efter en orkan, tornado, jordbävning eller annan katastrof.

Ljus och patronsystem är utformade för att använda ett keramiskt filter formad som ett ljus. Dessa filter är typiskt placerade i tryckvattenlinjer och kan användas i bostäder vattensystem. Bänkskiva och under-sink enheterna själv sterilisering för bakteriolog säker rengöring och hantering. Utbytespatroner finns, men ofta patroner kan rengöras och återanvändas, vilket ger ett kostnadseffektivt sätt för vattenrening.

Keramisk vattenfilterteknik avlägsnar partiklar från vattnet men lämnar syre och mineralinnehåll oförändrade, producerar friskt dricksvatten. Det material som används för att göra filter består av kiseldioxid liknande sediment till följd av en encelliga alger deponeras miljontals år sedan. En förstorad vy avslöjar en mikroskopisk partikel som liknar ett poröst vattenfilter i sig.

Kommersiella och industriella tillämpningar av det keramiska filtret används i produktionen av buteljerat vatten, öl, vin, och dryckes rening. Hög volym filtreringssystem ger rent vatten utan att ta bort friska syre och naturliga mineraler. Den framtida teknik av keramiska filtersystem kan vara avgörande på grund av dåliga vattenförhållanden globalt.

  • Ett keramiskt filter kan användas för att ge rent vatten under en naturkatastrof, som en tornado.
  • Ett keramiskt filter används för att tillhandahålla säkert dricksvatten i vissa situationer.