AutoCAD 2009 Vanligt använda 2D och 3D-kommandon

April 5

AutoCAD 2009 ger dig ritverktygen du behöver för att skapa exakta 2D och 3D design. Beroende på ritningarna du skapar är det förmodligen kommer att bli en del ritning kommandon du använder mest, till exempel LINE och ARC. Här är en lista över några av de vanligaste kommandona du ska använda för att skapa ritningar.

2D Kommando Syfte 3D Kommando Syfte
LINJE Ritar en linje BOXAS Ritar en 3D solid låda
CIRKEL Ritar en cirkel UNION Kombinerar två eller flera 3D fasta ämnen tillsammans
INFOGA Infogar ett block eller ritning fil 3DORBIT Roterar kameran för den aktuella vyn runt en ritning
RADERA Tar bort markerade objekt 3DMOVE Flyttar objekt i 3D-rymden
FLYTTA Rör sig föremål 3DROTATE Roterar objekt i 3D-rymden
KOPIA Kopior objekt från en plats till en annan KAMERA Skapar en kamera-objekt i modellen
ROTERA Roterar objekt LAMPOR Lägger användardefinierade lampor
PANORERA Vrider en ritning MATERIEL Visar paletten Material
ZOOM Zoomar in och ut i en ritning LÄMNA Renders dagens syn på en ritning