Vad är Asset Nedskrivning Accounting?

May 27

Asset nedskrivning redovisning är det praxis att värdera tillgångar för att avgöra om kostnaden för att genomföra dem är mer än det värde som de tillhandahåller till ett företag. Professionella revisorer som sysslar med kapitalförvaltning nedskrivnings utvärdering ser kritiskt på hur en tillgång påverkar den nedersta raden och den totala vinsten för ett företag eller företag. Denna typ av redovisning hjälper företagsledare att dra nytta av en optimerad årlig självdeklaration, och återvinna mer av kostnaden för att göra affärer i ett visst år.

Revisorer som hanterar kapitalförvaltning nedskrivningar kan bedöma faktorer som marknadsförändringar eller förändringar i prime utlåningsräntan för att se om dessa förändringar har sårat värdet av en tillgång. De kan också överväga eventuella senaste lagstiftningen som kan ha ändrat värdet som tillgången ger. Dessa noteras och tillämpas vad den "verkliga värdet" på tillgången är.

De yrkesverksamma som tittar på tillgångsvärden för ett företag kan också överväga en tillgång som ska "nedsatt" på grund av inkurans eller skada. Dessa personer är kända för att ha ett kritiskt öga mot specifika förändringar i ett "värde på användning", som avgör exakt hur mycket ett företag kommer att få ut av en tillgång.

När personer med avancerade kunskaper om redovisnings göra praktik tillgångsnedskrivnings redovisning, kan de också måste titta på yttre faktorer, såsom regler för att förklara en tillgång minskat, eller föreskrifter om hur mycket värde kan åberopas som en nedskrivning. Detaljer om denna cirkulerar inom industrin, samt revisorer kan också få lämplig information från regeringskontor som hanterar denna typ av fråga. I allmänhet, många av frågorna kring tillgångsnedskrivningsredovisning kretsa kring vad som kan anses rimligt marknadsvärde för en tillgång.

Det är viktigt att notera att tillgångsnedskrivningsredovisning allmänt tillämpas för stora och komplexa tillgångar, såsom lagerplatser, avdelningar eller fastigheter. De mindre fysiska tillgångar såsom utrustning och fordon i allmänhet behöver inte denna typ av komplex analys. Ändå kunde vissa av dessa mindre tillgångar också anspråk som osäkra, baserat på specifika marknadsförändringar eller andra miljöfaktorer.

Asset nedskrivning redovisning är en del av en bredare strategi runt med värdeminskning som affärs avdrag på totala intäkter. Avskrivningar av tillgångar är också en gemensam strategi som går längs med tillgångs nedskrivningar. För de flesta företag, är det bästa sättet att räkna ut dessa frågor genom att konsultera en professionell som känner till alla detaljer i tillgångsvärdering.

  • Företagen måste utsätta teoretiskt osäkra tillgångar till att testa för att avgöra om de uppfyller kraven för tillgångs nedskrivningar.