Vad är axiologi?

April 20

Axiologi är en typ av filosofi som ser på hur olika människor bestämma värdet av olika saker. De som sysslar med detta ämnesområde undersöka vilken typ av värde, samt olika typer av värde, inklusive etik, moral, religion och estetiska värde. Inte bara axiologists studera hur människor jämföra och plats värdet på saker, men också effekten av dessa värden på verkligheten.

Utgångspunkten för axiologi är att precis som olika människor ser, ljud och agera annorlunda, de tror också annorlunda. Detta innebär att varje person kan närma sig samma objekt och värderar det på ett annat sätt. Beroende på den person, det värde han eller hon tilldelar ett objekt eller idé kan antingen representera verkligheten, om det är ett giltigt värde, eller förvränga det, såsom när för mycket värde tillmäts ett visst objekt, vilket gör det verkar vara värd mer än den faktiskt är.

För att ge ett värde till ett objekt, idé eller övertygelse, prioriteringar måste ställas in i en persona € s sinne. En jämförelse skall göras och en relation bestäms. I slutändan måste personen att jämföra den nya posten, tro eller idé till dem som redan är kända eller hålls och sedan bestämma vilken som är bättre än den andra. Alla människor tilldela värde och de gör det i ett mönster som är unikt för sig själva. Axiologi studerar hur människor gör dessa beslut och de mönster av värdeinställning som kan skönjas.

Processen att tilldela värdet följer hur en person tänker. För att kunna placera ett värde på något, måste personen kunna filtrera, bearbeta, lagra och analysera data. Varje objekt och dess olika aspekter måste beaktas och bedömningar måste göras innan man väljer vilket värde som ska tilldelas den. I axiologi är unikt mönster av tänkande inblandade i denna process kallas värdestruktur.

Det är viktigt att notera att axiologi är studiet av värde, och inte värderingar. Värde involverar tänkande och sedan tilldela mening till egenskaperna hos vardagens verklighet, medan värden är idéer som människor står för, tror på och tycker är viktiga. I själva verket, tilldela värdet är den process som människor går igenom för att komma fram till deras värden. En axiologist kommer att studera värdet placeras på värdena, men inte de faktiska idéer eller trosuppfattningar.

  • Personer som studerar axiologi fokuserar på naturen av värdet samt de olika typerna av värde, inklusive religion.