Fastställande av månaden på året

January 29

När du skapar makron i VBA, kan du ha ett behov av att känna den specifika månaden på året, som representeras av en viss tidpunkt. Till exempel kanske du vill bestämma månad då makrot utförs. Följande kod kommer att göra susen:

iMonth = Månad (Now ())

Månaden returnerar ett heltal som representerar den numeriska månaden oavsett datum du ger. I detta exempel representerar Nu funktionen dagens datum, och så Månad returnerar den aktuella månaden, som ett värde mellan 1 till 12.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (12343) gäller Microsoft Word 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Fastställande av Månaden under År.