Hur att kontrollera Project Scope Creep

March 2

Omfattning kryp är den successiva utbyggnaden av projektarbete utan formell behandling och godkännande av dessa förändringar eller deras tillhörande kostnader och effekter. Omfattning kryp kan uppstå som en följd av något av följande:

  • Brist på tydlighet och detaljer i den ursprungliga beskrivningen av projektets omfattning, mål och arbete
  • Viljan att förändra ett projekt utan formell granskning och godkännande
  • Viljan att låta folk som inte gör det arbete i samband med förändringarna besluta om att göra förändringar
  • Känslan av att man aldrig ska säga "Nej" till en kund
  • Personlig stolthet som uppmuntrar dig att tro att du kan göra något

Styr omfattning kryp genom att göra följande:

  • Innehålla detaljerade beskrivningar av alla mål i din plan projekt.
  • Alltid bedöma effekten av begärda ändringar på projektets produkter, scheman och resurser.
  • Dela dina sanna känslor om huruvida du kan genomföra de begärda ändringarna.
  • Utveckla ärliga och öppna relationer med dina kunder så att de blir mer mottaglig när man tar upp frågor som sammanhänger med deras begärda ändringarna.