Ändra din syn på ett InDesign CS5 Publikation

October 7

Du kan visa delar av ett InDesign Creative Suite 5 publicering på många sätt, till exempel rullning, zoomning, och helt enkelt flytta sidan och tillbaka.

Ändra bild av din InDesign publikation för att passa det sätt på vilket du arbetar. Till exempel kan du behöva se föremål på en sida nära upp så att du kan göra exakta redigeringar.

InDesign erbjuder flera sätt att visa publikationer.

  • Rullningslister: Du kan använda rullningslisterna för att flytta sidor runt. Rullningslisterna är placerade nedanför och till höger om monteringsbordet. Klicka på en rullningslist handtag och dra den åt vänster och höger eller upp och ner.
  • Zoom: Zooma in eller ut från dokumentet att öka eller minska visningen av dokumentet. Välj zoomverktyget (på förstoringsglaset) från verktygspanelen och klicka någonstans på sidan för att zooma in. Tryck på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac) tangenten och klicka för att zooma ut.
  • Handverktyg: Använd handverktyget för att flytta runt sidan. Detta verktyg är kanske det bästa och snabbaste sättet att flytta sidor runt och navigera dokument. Välj handverktyget genom att trycka på mellanslagstangenten och sedan klicka och dra för att flytta runt monteringsbordet.
  • Tangentbord: Tryck på Ctrl ++ (plustecken) eller Cmd ++ (plustecken) för att zooma in med tangentbordet; byt på plustecknet med minustecknet för att zooma ut.