Vad är grundläggande Cash Management Tekniker?

May 11

Grundläggande tekniker cash management är finansiella strategier många företagare använder för att hålla reda på alla pengar inblandade i sina företag. Detta kan inkludera vinst, utgifter och skulder. Detta gäller inte bara för pengarna i sig, men att veta hur man ska spela in och hantera finanser för att säkerställa att verksamheten går med vinst.

En av de enklaste grundläggande cash management tekniker är kostnader spårning. Som termen antyder, hjälper denna teknik en företagare övervaka all utgående pengar. Detta gäller oftast när betala av lån, köpa extra leveranser, och distribuera anställdas löner. Efter alla utgifter subtraheras från affärsbruttoinkomst, då resterande belopp är oftast den nettoinkomst. Inspelning varje cent som går ut kommer att hjälpa företaget avgöra dess verkliga vinster, avsatta finanser för regelbundna utgifter och spara upp onödiga kostnader.

Bortsett från bekostnad spårning, bör cash management tekniker också innebära att spåra alla kundfordringar. De kundfordringar avser alla pengar som kommer in i verksamheten som kan komma från försäljning eller return investeringar. I vissa fall kan kunder och anställda även bidra till pengar när de betalar för de pengar de var skyldiga. Databasen bör också notera datumen, såsom när pengarna är lånade och tidsfrister för betalning.

Att hålla ett register över inkommande pengar hjälper till att reglera ett positivt kassaflöde genom att påminna alla gäldenärer att det är dags att "betala". Det håller också affärsverksamheten på schemat med, till exempel, som förbinder dags att köpa förnödenheter till när den mottagna pengarna är på topp. Att undanhålla eventuella kostnader när inkommande pengar är som lägst är också inblandade.

En annan finansiell strategi är att börja en kreditlinje, vilket är ett belopp en borgenär kan låna ut en verksamhet. Detta garanterar att när vinsterna är inte lika stark, det finns fortfarande en del pengar för att hålla verksamheten igång. Kredit linjen är en av de svåraste teknikerna cash management, men det kan vara fördelaktigt för ett företag, förutsatt att ägaren är en bra gäldenär och ger sitt lån i tid. Om en företagare betalar regelbundet och utan dröjsmål, vinner han sin borgenärens förtroende och eventuellt ökar sin kreditgräns. I framtiden kommer han också har lättare att inrätta krediter med andra långivare, eftersom hans kredit värderingar är pålitliga.

Cash tekniker, särskilt för företag, allmänhet kretsar kring att ha ett större positivt kassaflöde för att säkerställa vinst. Om alla finansiella transaktioner redovisas, kan ett företag fungerar smidigare. Finansiella poster kan även inkludera en inventering, för att få en bättre uppfattning om hur mycket verksamheten är verkligen värt.

  • Spårning kostnader hjälper till att hantera kontanter.