I Business, Vad betyder "abstrakta" Mean?

November 23

Abstrakta i näringslivet avser tjänster, som att köpa dem resulterar inte i själva ägandet av något fysiskt. Tjänster är tillfredsställelsen av önskemål och som sådana är inte något som kan beröras. Tjänsten intangibility innebär att konsumenten har ofta betala för något innan kvaliteten på det där har fastställts. Många gånger, produktion och konsumtion är samtidiga, vilket affärsmässigt kallas oskiljaktighet.

Produkter som är immateriella inkluderar resor, försäkringar, rådgivning, utbildning, och redovisning. Det är sällan möjligt att prova dessa produkter innan köp och konsumenten ofta förlitar sig på broschyrer, reklam, anseende eller hörsägen. Tjänster är immateriella tillgångar och varor betraktas som tangibles i näringslivet, men ur ett marknadsföringsperspektiv, det finns en viss intangibility även i försäljningen av tangibles. Detta är mycket viktigt eftersom en gång konsumentens förtroende har förlorat, då de flesta gånger, leverantören har förlorat kunden.

Konkreta produkter kan oftast ses, luktade, smakade, beröring eller testas och dessa åtgärder utförs vanligtvis innan produkten köps. Tills den fysiska produkten har installerats, använts, ätit eller förbrukas i en myriad av andra sätt, men det finns fortfarande en viss tro inblandade i köpet. Detta är den abstrakta inneboende i ens konkreta saker.

Definitionen av intangibility är ganska komplicerat eftersom det finns vissa affärstillgångar som värderas högt, men svåra att mäta. Sådana tillgångar inkluderar varumärken, patent, kundservice och affärsprocesser. Några av dessa såsom patent kan identifieras separat och säljas men varumärke eller affärsprocess är svåra eller omöjliga att pris och så försäljning av dem är också svårt. Konkurrenskraft bygger ofta på kvaliteten på immateriella tillgångar och tjänster och ändå deras ledning är inte lätt på grund av de tidigare nämnda skäl.

Intangibility gör också konsumentens liv svårt eftersom det finns mer pre-köp osäkerhet. Den information som finns tillgänglig är mindre än för en konkret produkt och så mängden upplevda risken är högre. Ett sätt tjänsteleverantörer kan minska konsumenternas oro är att arbeta på deras rykte för pålitlighet genom strategisk marknadsföring och word-of-mouth rekommendationer från nöjda kunder. Variationen i tjänster måste ersättas av standardisering så mycket som möjligt. Det har föreslagits att detta är viktigt eftersom konsumenter är missnöjda sällan kan få tillräcklig blidkas av en make-up åtgärd.