Vad är en dopet?

January 18

Dop är en form av dop som praktiseras av många kristna samfund. I allmänhet är denna rit anses antingen vara ett sakrament eller förordning som välkomnar en nyfödd i den kristna gemenskapen och formellt skänker en kristen namn på barnet. De flesta samfund som utövar denna typ av barndopet kräver att riten utföras under ledning av en ordinerad medlem av prästerskapet, även om vissa traditioner tillåter lekmän att genomföra ceremonin.

Betydelsen av dop varierar i olika krist traditioner. Många anser bebis dop vara ett medel för inrättande av ett förbund mellan familjen och det lokala trossamfundet att tillhandahålla en säker miljö för vård och vårda för barnet när han eller hon växer upp. Som en del av detta förbund, lovar samfundet att stödja föräldrarna i uppfödning barnet använder kristna principer, samt att lära barnet grunderna i kristen tro och praxis som kan förstås av den särskilda trossamfund. På ett sätt, hjälper dopet för att upprätta en utökad familj för nyfödda, skapar ett starkt stöd nätverk som syftar till att ge trygghet under hela livet.

I vissa traditioner, är dopet ses också som medel för att hävda den kristna namn nyfödda. Medan spädbarn rutin är försedda med ett juridiskt namn strax efter födseln, hjälper symboliken i ett kristet namn att bekräfta erkännandet av trogemenskapen med det namnet.

En annan vanlig aspekt av dop dopet har att göra med att initiera ett medlemskap process för barnet som kommer att kulminera i riten av bekräftelse. Den barndop ansluter barnet till samhället, skapar grunden för att lära barnet om kristendomen och lägger grunden för fullt medlemskap när barnet är gammalt nog att frivilligt välja att gå med i gruppen. Denna aspekt var en gång knuten till idén om att säkerställa frälsning barnets själ, om han eller hon skulle dö innan de får bekräftelse, men detta begrepp har antingen bagatelliseras eller elimineras helt från tron ​​systemen i många kristna samfund.

Inte alla kristna traditioner öva dopet. Trostraditioner som inte tillåter dopet tills barnet nått vad som är allmänt känd som en "ålder orsak" eller "ålder ansvarighet" ofta har en ceremoni som formellt välkomnar barnet i samhället. Ibland kallas engagemang ceremonier eller baby välsignelser, dessa liknande riter tjänar också till att etablera ett stödjande nätverk för att vårda nyfödda i tron.

Under århundradena har specifika liturgier och traditioner för att fira riten uppstått. Dessutom har ett stort utbud av dop klänningar, gåvor och andra minnessaker också kommit i allmänt bruk. Många butiker som tillgodoser en kristen klientel bär ett komplett sortiment av resurser för användning med den här typen av barndopet, med de priser som sträcker sig från den mycket prisvärd att extremt dyra.

  • Dop är en form av dop.