Vad Lerner Index?

October 17

Den Lernerindex är ett verktyg som används i ekonomisk forskning och analys. Den består av ett värde mellan 0 och 1 som hjälper till att mäta marknadsinflytande ett enskilt företag eller företag. Företag med en hög grad av marknadsstyrka anses ofta ett monopol, vilket kan utgöra ett hot mot konkurrensen på ett kapitalistiskt samhälle. Enligt Lernerindex skulle rena monopol företag som kontrollerade hela marknaden för en produkt får ett värde på 1. Ett företag som drivs inom en rent konkurrensutsatt marknad, och hade lite kontroll över prissättningen och marknaden skulle ha ett värde närmare 0 .

Denna teori utvecklades 1934 av amerikanske ekonomen Abba Lerner. Idag är det Lernerindex en av de mest använda verktygen för att mäta marknadsinflytande. Det används ofta i samband med Herfindahl-Hirschman index, som mäter marknadskoncentration. Genom att kombinera dessa två teorier, ekonomer kan dra nytta av styrkorna i var och en att få den bästa möjliga kunskap om hur mycket varje enskilt företag styr marknaden.

För att beräkna marknadsinflytande av en fast, ekonomer åberopa ekvationen L = (P-MC) / P, där L är värdet på Lernerindex. P i denna ekvation är det marknadspris som fasta avgifter för sina produkter, medan MC är marginalkostnaden företaget ådrar för varje produkt. Genom att ta det negativa inversen av Lernerindex, kan analytiker hitta efterfrågeelasticitet för just företagets produkt. Efterfrågan elasticitet varierar från -1 till 0, och mäter hur sannolikt konsumenterna att sluta köpa produkten eller hitta en ersättare om prishöjningar.

Generellt är mer elastisk efterfrågan på en produkt, desto lägre marknadsinflytande en fast vara, och därmed, desto lägre Lernerindex värde. Detta innebär att företaget har liten kontroll över priset, eftersom kunderna kommer helt enkelt byta till en alternativ produkt. Ju lägre efterfrågeelasticitet, desto högre elmarknaden, och ju högre Lerner index värdet. Till exempel kan en speciell cancerläkemedel har en mycket oelastisk efterfrågan, vilket innebär att kunderna kommer att betala vilket pris som helst för att få det. I detta fall har tillverkaren av denna drog enorma marknadsinflytande och ett Lernerindex värde nära 1.

Den Lerner index är en viktig ekonomisk och politisk verktyg som hjälper regeringen att skydda konsumenterna från effekterna av ett monopol. Utan statliga ingripanden, kunde monopolist företag bedriva underprissättning, eller manipulera marknaden för att hålla nya företag från att komma in. Regeringar och andra regler styrelser använder Lernerindex som en möjlig indikation på ett företags marknadsinflytande. För att minska marknadsinflytande kan regeringen kräva att företaget för att bryta sig in i mindre enheter, eller ta bort sina patent till att andra företag kan producera samma produkter och antända konkurrensen.