Vad är Faderskap Lämna?

October 12

Pappaledighet är en form av föräldraledighet erbjuds far till ett nytt barn så att han kan binda med barnet och delta i barnomsorg arbetsuppgifter. Som en allmän regel, i regioner där pappaledighet styrs eller påbjudet genom lag, är ledigheten för födslar och adoptioner, vilket visar vikten av att anta en ny medlem i familjen. Lagar om pappaledighet och föräldraledighet i allmänhet varierar runt om i världen, med några nationer som har mycket generösa villkor såsom upp till två års betald ledighet för nyblivna föräldrar, medan andra har färre åtgärder på plats för att främja och skydda föräldraledighet.

Det finns flera skäl att ta pappaledighet. Från en rent praktisk synvinkel, integrera ett nytt spädbarn eller barn i ett hushåll är en hel del arbete, särskilt för nya föräldrar, och som har en förälder hemma hela tiden kan vara nödvändigt under de första veckorna. Schemapappaledighet för att sammanfalla med mammaledighet också tillåter en far för att hjälpa till i dagarna och veckorna efter en förlossning, särskilt om förlossningen var svår.

Känslomässigt kan pappaledig också vara mycket viktigt. Nya föräldrar vanligtvis vill spendera tid att lära känna sitt barn, och inrättande av en obligation med honom eller henne. Det kan vara stressande och obehagligt att vara instängd på jobbet hela dagen medan ett nytt barn gör utvecklings stormsteg hemma. Nya fäder kan också känna sig känslomässigt stressade av deras oförmåga att hjälpa till hemma.

Pappaledighet kan schema både före och efter en förlossning, för varierande mängder tid. I vissa länder är föräldrar specifikt rätt till föräldraledighet, och de kan inte straffas på något sätt för att begära ledighet i tid. Eftersom födseln kan vara oförutsägbara, föräldrar brukar försöka schema lämna med viss svängrum så att de kommer att vara hemma i rätt tid. I vissa regioner är människor rätt till full eller partiell lön under sin föräldraledighet, och förmåner såsom sjukvård fortsätter genom ledighet.

I områden där pappaledighet inte garanteras enligt lag, några proaktiva arbetsgivare ger särskilda åtgärder för ledighet, vilket speglar det faktum att föräldraskap är viktigt för många människor. I andra fall kan en anställd behöva förhandla med en arbetsgivare för att få tillstånd att ta hand om ett nytt barn, och den anställde kan bli tvungen att ta en begränsad tid av med ingen lön. Andra arbetsgivare kan vara villiga att föra över semester och sjukdagar för att rymma en ny pappa som vill spendera lite tid hemma.

Förvänta pappor bör definitivt göra sin forskning i förväg, och de bör samordna ledighet förfrågningar med sin partner, diskutera för- och nackdelar med att ta ledighet samtidigt, eller svindlande ledighet för att hålla en förälder hemma med barnet så länge som möjligt . Det är också en bra idé att prata med en arbetsgivare så snart som möjligt om en graviditet och väntan begäran om pappaledighet, så att åtgärder kan göras.

  • Pappaledighet gäller normalt för adoptioner samt födslar.
  • Pappaledighet är en form av föräldraledighet erbjuds far till ett nytt barn så att han kan binda med barnet och delta i barnomsorg arbetsuppgifter.
  • Vissa företag kan erbjuda pappaledighet till blivande pappor så han kan försörja sin partner under graviditeten.