Kulten av Reason och ateism

December 11

Kulten av Reason var ett försök att organisera en medborgerlig religion utan gudar, ett slags ateism, att ersätta kristendomen under den franska revolutionen. Centrerad på mänskligheten snarare än gudomlighet, målet av kulten av Reason var perfektion av mänskligheten genom strävan efter sanning och frihet.

Liksom de flesta radikala sociala experiment, det var intressant och mer än lite konstigt. Kulten av Reason ersatte kristna ritualer med sekulära sådana, som ibland fungerat riktigt bra och ibland ... bara inte.

Anledning var halv personifierad som en varelse som ska firas. Katedraler var reconsecrated att resonera, och genomarbetade ceremonier skapades för att rikta uppmärksamheten bort från religiösa idéer och mot avancemang och perfektion av den mänskliga rasen.

En av ledarna för kulten var Joseph Fouché, en militär befälhavare som (bland annat) beordrade att alla kyrkogårdar skulle bara ha en inskription på portarna: "Döden är en evig sömn." En ny nationell helgdag kallas Festival of Reason var kort inrättats.

Vissa ateister idag kan tänka på denna typ av sekulära övertagande av kulturen som en dröm. Men de flesta ateister ser denna kulturella bulldozer för vad det är - en kränkning av de rättigheter och friheter som är omhuldade mest.

Du kan inte klaga på kyrk tala om för folk att det finns bara ett sätt att tänka, sedan vända och berätta för folk att det finns bara ett sätt att tänka. Om du ska bygga en revolution kring värden som frihet och tolerans, borde du antagligen att ställa ut dem.